UNE ADULTE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Une Adulte en Néerlandais

Résultats: 236, Temps: 0.0901

volwassen (100) een volwassen (23) een volwassene (26)

Exemples d'utilisation de Une Adulte dans une phrase et leurs traductions

C'est une adulte séduisante,
Ze is volwassen, aantrekkelijk.
Je suis une adulte et tu es un gamin.
Ik ben volwassen en jij bent een kind.

Een volwassen

Une adulte qui miaule comme un chat au bûcher.
Een volwassen vrouw die schreeuwt als een krolse kat.
Vous êtes une adulte et je ne suis pas un espion.
Jij bent een volwassen vrouw, en ik ben geen spion.

Een volwassene

Je suis une adulte, et je l'ai fait!
Ik ben een volwassene en ik heb het al gedaan!
Je ne m'habille pas comme une adulte.
Niet aangekleed als een volwassene.
D'autres exemples de phrases
Sois une adulte.
Wees volwassen.
Et Becca est une adulte.
En Becca is nu een volwassene.
Haley, tu es censée être une adulte.
Haley, je zou volwassen moeten zijn.
C'est une adulte. Elle n'a pas.
Ze is een volwassen vrouw, ze heeft geen.
Ouais, mais c'est une adulte.
Ja, maar ze is een volwassene.
Je suis une adulte.
Ik ben volwassen.
Lenore est une adulte.
Lenore is volwassen.
Là, tu agis comme une adulte.
Nu gedraagt je je als een volwassene.
Michelle était une adulte.
Michelle was een volwassen vrouw.
Je suis une adulte, et mes parents me rendent toujours folle.
Ik ben een volwassen vrouw en mijn ouders maken me nog steeds gek.
T'es une adulte.
Je bent volwassen.
C'est une adulte.
Zij is een volwassene.
Je suis une adulte maintenant.
Ik ben nu een volwassene.
Je suis une adulte, maintenant.
Ik ben volwassen nu.
Roberta est une adulte?
Roberta is een volwassen vrouw?
Mais maintenant tu es une adulte dingue, donc je vais raccrocher!
Maar nu ben je een volwassen gek, dus ga ik gewoon ophangen!
Je sais que c'est un choc, mais Cat était une adulte.
Ik weet dat het een schok is, maar Cat was volwassen.
Tu peux choisir d'agir comme une adulte.
Je kan ervoor kiezen om je te gedragen als een volwassene.
C'est une adulte qui fait des trucs d'adulte.
Ze is een volwassen vrouw, die volwassen vrouwen dingen doet.
C'est une adulte.
Ze is een volwassene.
C'est ridicule. Je suis une adulte.
Dit is belachelijk, ik ben volwassen.
Tu es une adulte maintenant, Joanna.
Je bent nu een volwassen vrouw, Joanna.
C'est une adulte.
Ze is volwassen.
Margot, c'est une adulte.
Margot, ze is een volwassene.

Résultats: 236, Temps: 0.0901

Voir également


mais je suis une adulte
maar ik ben een volwassene maar ik ben 'n volwassen
une femme adulte qui
volwassen vrouw die
d'un adulte
volwassene volwassenen volwassen
l' adulte
volwassenen volwassen volwassene

Mot par mot traduction


adulte
- volwassen volwassene volwassenen

"Une adulte" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus