UNE CONSPIRATION EN NÉERLANDAIS

Traduction de Une conspiration en Néerlandais

S Des synonymes

Résultats: 240, Temps: 0.0439

Exemples d'utilisation de Une conspiration dans une phrase et leurs traductions

C'est une conspiration internationale!
Het is een internationale samenzwering!
Ce n'est pas une conspiration, Helmsley.
Dit is geen samenzwering, Helmsley.
Comme une conspiration.
Ton père a découvert une conspiration à l'intérieur du gouvernement.
Je vader ontdekte een samenzwering binnen de regering.

Complot

( complot , conspiration , le coup )
Je peux vous dire que c'est une conspiration mondiale.
Het is een wereldwijd complot.
C'est une négociation ou une conspiration?
Is dit een onderhandeling of complot?
Encore une conspiration contre le Führer.
Weer een complot tegen de Führer.
Il y a une conspiration au FBI.
Er was een complot bij de FBI.
D'autres exemples de phrases
Ce n'était pas une conspiration.
Het is geen samenzwering.
Il y a une conspiration contre moi à Rome.
Er is een samenzwering tegen mij in Rome.
Elle parle d'une conspiration contre le pape fomentée par.
Ze schrijft over een complot tegen paus Alexander.
Il croit en une conspiration féministe.
Gelooft in een feministische samenzwering.
C'est une conspiration contre Prohosh.
Het is een samenzwering tegen Prohosh.
Une conspiration, pas vraiment le moment.
Samenzweringen zijn niet erg populair.
Ce n'est pas une conspiration.
Dit is geen samenzwering.
Ce n'est pas une conspiration extra-terrestre, c'est une conspiration humaine.
Dit is geen alien samenzwering. Het is een samenzwering van mensen.
Une conspiration de diables?
Samenzweringen van duivels?
Une conspiration, est-ce si improbable?
Een samenzwering. Is dat zo vergezocht?
Il prétend que c'était une conspiration au sein de la cour.
Hij beweert dat het een samenzwering was van binnen uit het Hof.
Tout est une conspiration avec toi.
Alles is een complot bij jou.
Comme une conspiration.
Zoals een samenzwering.
C'est une conspiration.
Het is een complot.
Une conspiration comme jamais la France n'en a connue.
Een samenzwering zoals Frankrijk nog nooit heeft gekend.
Tout cette histoire est une conspiration.
Het hele geval is een complot.
Le privilège conjugal s'annule quand il y a une conspiration.
Zwijgrecht gaat niet op als er sprake is van een complot.
Tout n'est pas une conspiration.
Niet alles is een samenzwering,
Vous pensez qu'il y a une conspiration?
Je denkt dat er een samenzwering is?
Le complot est peut-être une conspiration du silence.
Misschien is het complot een complot van stilzwijgen.
C'est une conspiration.
Dit was een samenzwering.
Vous avez les foies: vous croyez qu'il y a une conspiration.
Jullie denken allemaal dat het een complot is.

Résultats: 240, Temps: 0.0439

S Synonymes de "une conspiration"


"Une conspiration" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus