UNE DINDE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Une Dinde en Néerlandais

Résultats: 237, Temps: 0.7973

Exemples d'utilisation de Une Dinde dans une phrase et leurs traductions

Une dinde fourrée au bœuf fourré à la carpe farcie.
Kalkoen gevuld met borststuk en gefilte vis.
Tu n'es pas une dinde.
Je bent geen kalkoen.
J'ai volé une dinde, Gary.
Ik heb een kalkoen gejat, Gary.
Tu as déjà cuisiné une dinde avant, n'est-ce pas?
Je hebt al eerder een kalkoen gemaakt, toch?
D'autres exemples de phrases
Je ne suis pas une dinde!
Ik ben geen kalkoen!
Moi, je suis une dinde d'action, Reggie.
Ik ben een kalkoen van actie, Reggie.
Une famille heureuse, une dinde énorme.
Een fijn gezin, een grote kalkoen.
Une dinde peut être handicapée?
Mag een kalkoen niet gehandicapt zijn?
Vous ne pouvez pas chercher et manger une dinde en même temps?
Kun je niet speuren en kalkoen eten tegelijk?
Une dinde pour Thanksgiving?
Een kalkoen voor 'Thanksgiving'?
Vous avez une dinde?
Heb je een kalkoen?
Joey s'est coincé la tête dans une dinde?
Zat er een kalkoen op Joey's hoofd?
Tu as acheté une dinde!
Dat je een kalkoen hebt gekocht!
Une dinde est un peu plus grosse qu'un poulet.
Een kalkoen is iets groter dan een kip.
J'ai acheté une dinde.
Ik heb een kalkoen gekocht.
J'espère que c'est une dinde rôtie farcie aux noix.
Ik hoop dat het een kalkoen met kastanjevulling is.
Je suis en train de cuire une dinde.
Ik ben bezig een kalkoen te koken.
Tu dois juste mettre une dinde dans une grosse.
Je moet gewoon een kalkoen in een grote, dikke.
C'est une dinde.
Het is een kalkoen.
L'homme de la maison a tué une dinde pour Thanksgiving!
De man van het huis heeft een kalkoen gedood voor Thanksgiving!
Qui a vu une dinde?
Wie ziet er een kalkoen?
S'il vous plaît, puis-je avoir une dinde?
Alstublieft, mag ik een kalkoen?
Tu étais une dinde.
Je was een kalkoen.
Je suis une dinde.
Ik ben een kalkoen.
C'était une dinde.
Het was 'n kalkoen.
Ça, c'est le son d'une dinde de riche.
Dat is het geluid dat de kalkoen van een rijke familie maakt.
Vraiment. C'est juste une dinde.
Het is maar 'n broodje.
Pourquoi tu en fais toute une histoire? J'irai chercher une dinde au marché.
Doe niet zo moeilijk. lk haal wel een scharrelkalkoen in de supermarkt.
Pourquoi on chasserait une dinde sauvage?
Waarom zou iemand een wilde gans achtervolgen?
Je parie que c'est le premier Thanksgiving où tu t'es fait fourrer par une dinde!
Ik verwed je dat dit de eerste Thanksgiving is waar jij werd gevuld door een kalkoen!

Résultats: 237, Temps: 0.7973

"Une dinde" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus