UNE JOURNALISTE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Une Journaliste en Néerlandais

Résultats: 233, Temps: 0.1092

Exemples d'utilisation de Une Journaliste dans une phrase et leurs traductions

Vous n'êtes pas une journaliste, mais une chacal.
Jij bent geen journalist, je bent een jakhals.
Veronica Guerin est une journaliste très talentueuse.
Veronica Guerin is een heel getalenteerd journalist.
Vous avez une journaliste dans la famille.
Jullie hebben een journalist in de familie.
Peut-être une journaliste.
Misschien een journalist.
Convaincre le vice-président d'autoriser une journaliste à assister à l'évènement.
De vice-president te overtuigen om één reporter op het gebeuren toe te laten.
Êtes-vous une journaliste?
Bent u reporter?
C'est une journaliste.
Et pourquoi tuer une journaliste?
En waarom die verslaggeefster vermoorden?
Je ne suis pas une journaliste.
Ik ben geen verslaggever.
Ah.- Je suis comme une journaliste.
Nou, meer een soort van verslaggever.
Vous êtes une journaliste?
Ben je een reporter?
C'est une journaliste.
Zij is een reporter.
Je suis une journaliste, M. Ramsey.
Ik ben een verslaggeefster, Mr Ramsey.
Une journaliste comme Heidi ne serait pas ici sans une bonne piste.
Een verslaggeefster als Heidi komt niet hierheen als ze geen aanwijzing heeft.
D'autres exemples de phrases
Elle aurait pu être une journaliste brillante.
Het zou een briljante journalist geweest.
Une journaliste me l'a demandé il y a deux semaines.
Een journalist vroeg er een paar weken geleden om.
Je suis une journaliste respectée.
Ik ben een gerespecteerde journalist.
C'est une journaliste,
Ze is journalist.
C'est une journaliste?
Is ze een journalist?
Louise Ellison, je suis une journaliste qui couvre le chemin de fer.
Louise Ellison, ik ben journalist voor de spoorlijn.
Je ne suis qu'une journaliste et tu n'es qu'un lobbyiste.
Ik ben gewoon een reporter, en jij bent gewoon een lobbyist.
Donc... notre gars tue une journaliste écrivant sur le meeting secret.
Onze dader vermoordt een journalist die een stuk schrijft over een geheime bankiersbijeenkomst.
Je suis une journaliste criminelle.
Ik ben een misdaad verslaggever.
Je suis une journaliste sérieuse.
Ik ben een serieuze journalist.
Une journaliste me l'a dit.
Een journalist vertelde het me.
C'est une journaliste américaine. Et une menteuse.
Amerikaanse, een journalist en een leugenaar.
Une journaliste et une analyste de la NSA dispaissent.
Een verslaggever en een N.S.A. medewerker zijn vermist.
C'est pas une journaliste.
Ze is geen journaliste.
C'est une journaliste.
Ze is een reporter.
Une journaliste qui est près à parler de baseball avec Richie Miranda.
Een journalist die er klaar voor is om over honkbal te praten met Richie Miranda.

Résultats: 233, Temps: 0.1092

Voir également


Mot par mot traduction


"Une journaliste" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus