UNE RUPTURE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Une Rupture en Néerlandais

Résultats: 242, Temps: 0.1583

Exemples d'utilisation de Une Rupture dans une phrase et leurs traductions

Une rupture nette, c'est plus facile.
En nette breuk is makkelijker.
Mais c'est une rupture entre l'esprit et le corps, une dissociation.
Het is een mentale en lichamelijke breuk, een ontkoppeling met jouw lichaamsfunkties.
C'est coutumier, après une rupture.
Na een breuk is dat gebruikelijk.
C'était une rupture?
Was het een breuk?
Une rupture préventive.
Een preventieve scheiding.
Il a dit que ça devait être une rupture nette.
Hij zei dat het een zuivere scheiding moest zijn.
C'est une rupture, pas un lifting.
Het is een scheiding, geen face-lift.
Rien ne vaut une balle anti-stress après une rupture.
Niets beters dan zo'n balletje na een scheiding. Ja.
Il y a eu une rupture dans le conduit du liquide de refroidissement.
Er zit een scheur in de hoofdleiding.
Une rupture dans la cavité sinusienne?
Een scheur in haar sinussen?

Een gescheurde

Et une rupture du tendon.
En een gescheurde pees.
Vous avez probablement une rupture de l'appendice.
U heeft waarschijnlijk een gescheurde appendix.

Scheuren

La connexion avec son fils provoque une rupture de son cerveau.
Ik denk dat de verbinding met haar zoon ervoor zorgt dat haar hersenen scheuren.
Des microfractures irradiantes et une rupture d'intestins?
Stervormige microfracturen en gescheurde darmen?
D'autres exemples de phrases
Melle Kipling, savez-vous ce qu'est une rupture psychotique?
Ms. Kipling, weet u wat een psychotische onderbreking is?
L'institution de la Convention constitue une rupture délibérée avec le passé.
De instelling van de Conventie is een bewuste breuk met het verleden.
Une rupture, je veux dire.
Een breuk, bedoel ik dan.
Dans une rupture, c'est toujours le chien qui en paie le prix.
Bij een breuk, is het altijd de hond die de prijs betaald.
Il y a eu une rupture de conduite de gaz.
Er was een breuk in een gasleiding.
J'appelle ça une rupture.
Dan noem ik dat een breuk.
D'habitude je change de pays après une rupture.
Gewoonlijk ga ik meestal naar een ander land na een breuk.
C'est ça le pire dans une rupture.
Dit is het ergste aan een scheiding.
Oui, ça doit être dur de ressortir après une rupture.
Ja, het moet vast moeilijk zijn om zo snel weer te daten na een scheiding.
C'est une rupture dévastatrice.
Het is een verwoestende relatiebreuk.
Cette façon de penser mène inévitablement à une rupture.
Dat leidt onafwendbaar tot een breuk.
Elle est occupée avec une rupture utérine à l'étage.
Die is boven druk met een gescheurde baarmoeder.
Mais oui, je traversais une rupture et je l'avais sous la main.
Maar, ja, ik ging door een scheiding en het was er.
Vous avez une fracture, c'est-à-dire une rupture de l'os.
U hebt een fractuur, dus een breuk van het bot.
Ellen a eu une rupture d'anévrisme.
Ellen had een gescheurd aneurysma.
Je sais comment les week-ends sont durs après une rupture.
Ik weet hoe lastig weekends kunnen zijn na een relatiebreuk.

Résultats: 242, Temps: 0.1583

Voir également


une rupture totale
volledige trendbreuk volledige scheur een totale breuk een volledige contactbreuk
après une rupture
na een scheiding na een breuk na 't uit elkaar gaan elkaar bent gegaan na een relatiebreuk
par une rupture
door een splitsing door ruptuur door scheuring
dans une rupture
bij een breuk aan een scheiding in uitmaken
une rupture avec le passé
een breuk met het verleden reinigingsperiode met het verleden werd gebroken
il y a eu une rupture
er was een breuk er zit een scheur is het verstoord
une indemnité de rupture qui correspond
verbrekingsvergoeding , die overeenstemt met
toute rupture
elke onderbreking elke beëindiging elke opzegging elke verandering elke breuk

"Une rupture" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus