UNE SIESTE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Une Sieste en Néerlandais

Résultats: 238, Temps: 0.0605

Exemples d'utilisation de Une Sieste dans une phrase et leurs traductions

Een dutje

Fais une sieste dans un sac mortuaire.
Doe een dutje in een lijkenzak.
Je faisais une sieste et j'ai oublié de mettre mon réveil.
Ik deed een dutje en had de wekker niet gezet.
Chef, fais-le faire une sieste.
Laat hem slapen, chef.
Celui qui pourrait faire une sieste dans une boîte d'allumettes?
Die ene die kan slapen in een luciferdoosje?
Une sieste et il n'y paraîtra plus.
Even slapen en hij is weer de oude.
Je vais faire une sieste.
Ik ga even slapen.
Buffy, je me sens patraque, je vais faire une sieste.
Buffy, ik voel me niet lekker, dus ik ga even liggen.
Non, je vais aller faire une sieste.
Nee, ik ga even liggen.
D'autres exemples de phrases
Ça doit être sympa, d'avoir une sieste obligatoire.
Moet vast leuk zijn, zo'n verplicht dutje.
J'ai besoin d'une sieste et d'un bon bain.
Ik wil slapen en in bad voor ik compleet instort.
Une sieste, ça me dit bien.
Een dutje klinkt geweldig.
Encore besoin d'une sieste?
Wil je nog steeds even slapen?
Et j'avais vraiment hâte... de faire une sieste avec toi.
En ik keek uit naar een dutje doen samen met jou.
T'as fait une sieste de 3 heures dimanche.
Je hebt zondag drie uur geslapen.
Fais une sieste.
Doe een dutje.
Impossible de faire une sieste avec son pantalon. On est prêts.
Je kan niet slapen met je broek aan.
Tu sais quoi? Je vais faire une sieste.
Weet je wat, ik ga even slapen.
Tu feras une sieste.
Je gaat even liggen.
Ensuite, j'ai fait une sieste, sur la table, là.
Toen heb ik daar op de tafel geslapen.
Mikey doit faire une sieste.
Mikey moet slapen.
Il fait une sieste?
Doet hij een dutje?
Je vais faire une sieste avant de sortir.
Ik doe een dutje voor ik uitga.
Rentre chez toi, fais une sieste.
Ga naar huis, ga slapen.
Je vais faire une sieste.
Ik moet even slapen.
Va donc faire une sieste.
Ga dan even slapen.
Après avoir attaché vos affaires, vous avez fait une sieste.
Nadat u uw spullen vastbond, bent u gaan slapen.
Gail, tu fais une sieste?
Gail, doe je een dutje?
Etre enceinte me rend fatiguée. Je faisais une sieste.
Zwanger zijn maakt me moe Ik deed een dutje.
La mariée fait une sieste.
De bruid is aan het slapen.
Tu as réussi à lui faire faire une sieste?
Heb je haar kunnen laten slapen?

Résultats: 238, Temps: 0.0605

Voir également


fait une sieste
doet een dutje een dutje gedaan
fais une sieste
doe een dutje een dutje doen een dutje doet moet altijd 'n dutje doen
et une sieste
en een dutje en hebt geslapen
de faire une sieste
een dutje te doen even slapen dutje te gaan doen dutje zouden doen
j'ai fait une sieste
het begon als een dutje ik heb 'n dutje gedaan ik heb een lang dutje het is net
elle fait une sieste
zij doet een dutje een dutje doen
et faire une sieste
en daarna een dutje doen en gaat een dutje doen
pourrait faire une sieste
kan slapen kan wel een dutje
j'ai besoin d' une sieste
ik wil slapen heeft slaap nodig ik moet alleen even een dutje doen
essayais de faire une sieste
probeerde een dutje te doen
avez fait une petite sieste
hebt een lekker tukkie gedaan

"Une sieste" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus