UNE VOLEUSE EN NÉERLANDAIS

Traduction de Une Voleuse en Néerlandais

Résultats: 233, Temps: 0.2499

Exemples d'utilisation de Une Voleuse dans une phrase et leurs traductions

Et tu n'es pas une voleuse.
En je bent geen dief.
Je ne suis pas une voleuse, Doris.
Ik ben geen dief, Doris.
Willa était une voleuse et elle a changé.
Willa was een dief, en ze veranderde.
Je suis une voleuse, comme lui.
Ik ben een dief, net als hij.

Dievegge

( voleuse )
C'est une voleuse née.
Ze is een geboren dievegge.
C'est une civile et une voleuse professionnelle très douée.
Zij is burger en een uiterst bekwame, professionele dievegge.
Non, elle n'est pas une voleuse de corps.
Nee, haar lichaam is niet gestolen.
C'est une voleuse de bébés!
Ze heeft een baby gestolen!

Een dievegge

Donc tu veux être une voleuse maintenant?
Wil je nu een dievegge worden?
Une voleuse qui croirait me tromper.
Een dievegge die denkt dat ze mij bedriegt.
D'autres exemples de phrases
J'étais une voleuse ordinaire.
Ik was een gewone dief,
Pour une voleuse.
Voor een dief.
Voleuse! Tu es une voleuse!
Dief, jij dief!
Et puis une voleuse.
En een dievegge.
Je ne suis pas une voleuse.
Ik ben geen dief.
Je suis une voleuse.
Ik ben een dief,
Une voleuse dans le vestiaire!
Een dief in de kleedruimte!
J'ai dit que j'étais pas une voleuse?
Weet je nog dat ik zei dat ik geen dief ben?
Pos(192,230)}Et une menteuse et une voleuse et je suis égoïste.
En 'n leugenaar en 'n dief en... Ik ben egoïstisch.
D'accord, vous êtes une voleuse, mais vous n'êtes.
Oké, je bent een dief, maar je bent geen.
Il vit avec une voleuse de 56 ans, une certaine.
Hij woont samen met een dievegge van56.
C'est une voleuse.
Ze is een dief.
Très bien. Vous saviez que j'étais une voleuse?
Je wist toch dat ik 'n dief was?
Tu es une voleuse.
Je bent een dievegge.
Et maintenant vous êtes une voleuse.
En nu ben je een dief.
Je suis une camée et une voleuse.
Ik ben 'n junkie en 'n dief.
Vous êtes une voleuse.
U bent een dievegge.
Mais tu es une voleuse.
Maar wel 'n dief.
On traque une voleuse.
We zoeken een dief.
Tu es une voleuse!
Je bent een dievegge!

Résultats: 233, Temps: 0.2499

Mot par mot traduction


voleuse
- dief dievegge stelende

"Une voleuse" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus