VA REVENIR EN NÉERLANDAIS

Traduction de Va Revenir en Néerlandais

Résultats: 234, Temps: 0.1036

Exemples d'utilisation de Va Revenir dans une phrase et leurs traductions

Komt terug

Ça va revenir.
Het komt terug.
Mais elle va revenir, tu sais.
Maar ze komt terug hoor.
Tout va revenir.
Elle va revenir et tu la verras.
Ze zal terugkomen en u zult haar zien.
Vous avez raison, James va revenir.
Je had gelijk. James zal terugkeren.
Le président va revenir.
De president zal terugkeren.

Nog terugkomt

Tu crois qu'il va revenir?
Denk je dat hij nog terugkomt?
Tu crois qu'il va revenir?
Denk je echt dat hij nog terugkomt?
On sait même pas s'il va revenir.
We weten niet wanneer of hij zal komen.
Mais soit patiente. Il va revenir.
Maar wees geduldig, hij zal komen.

Weer terug

Si on ne joue pas à ce jeu... le méchant homme va revenir.
Als we dit spelletje niet spelen, komt die gemene man weer terug.
Rien ne dit qu'il va revenir par là.
Hij hoeft toch niet hierlangs weer terug.

Wel terug

Peut-être que Dorothy va revenir et te sauver.
Misschien komt Dorothy wel terug om jou te redden.
Je suis sûre qu'elle va revenir.
Ze komt vast wel terug.
D'autres exemples de phrases
Qui va revenir?
Wie komt terug?
Maman va revenir vite.
Mama zal terugkomen.
Il va revenir, puisqu'il le faut.
Hij komt terug, omdat het moet.
Elle va revenir.
Ze zal terugkomen.
Voyons plutôt si ton mari va revenir de Russie.
Laat ons eens kijken of je man zal terugkeren van Rusland.
On dit que Walsingham va revenir de France.
Walsingham komt terug uit Frankrijk.
Tu crois qu'elle va revenir‎?
Denk je dat ze nog terugkomt?
Il va revenir. Il sait qu'il y a des proies faciles ici.
Hij komt terug, hij weet dat er gemakkelijke prooien hier zijn.
Il va revenir avec les autres.
Hij zal terugkomen met de anderen.
Pourtant, je suis certain que Skywalker va revenir.
Toch, ben ik er zeker van deze Skywalker zal terugkeren.
Mais il va revenir, et alors il sera un homme riche.
Maar hij komt terug, en dan is hij een rijk man.
Tu crois que mon père va revenir?
Denk je dat mijn vader nog terugkomt?
Binj, ça va se calmer, ton frère va revenir.
Arabisch Benj, het zal kalmeren, je broer zal terugkeren.
Pleure pas, il va revenir.
Huil niet, hij zal terugkomen.
Elle va revenir, ça arrive souvent.
Ze komt wel weer terug. Dit doet ze wel vaker.
Le mec va revenir dans un cercueil.
Die jongen komt terug in een lijkenzak.

Résultats: 234, Temps: 0.1036

Voir également


qu'il va revenir
dat hij terug komt dat hij nog terugkomt dat hij terug zal komen dat hij zou terug zou komen
qu'elle va revenir
dat ze nog terugkomt dat ze naar huis zal komen dat ze terug komt dat ze dan terug
tout va revenir
alles zal terugkomen alles weer terugkomt alles zal weer alles is weer het zal allemaal terugkomen
démon va revenir
demon zal ontwaken demonengezicht terug
maman va revenir
mama zal terugkomen mama weer
mais il va revenir
maar hij komt terug maar hij zal terugkomen maar hij komt wel thuis
et il va revenir
en hij komt terug en hij komt zo
quand il va revenir
wanneer hij zal terugkomen wanneer hij weer terugkomt wanneer hij je zou komen wanneer hij weer komt
le docteur va revenir
doctor zal toch terugkomen de dokter komt terug
mais elle va revenir
maar ze komt terug
le loup va revenir
wolf komt je komt de wolf
pas qu'il va revenir
komt hij niet terug
le courant va revenir
stroom komen stroom komt zo weer terug

Phrases dans l'ordre alphabétique


va revenir

"Va revenir" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus