VOUS AVEZ PERDU EN NÉERLANDAIS

Traduction de Vous Avez Perdu en Néerlandais

Résultats: 234, Temps: 1.7645

Exemples d'utilisation de Vous Avez Perdu dans une phrase et leurs traductions

Vous avez perdu votre mari Alfred, n'est ce pas?
Je verloor je man Alfred, toch?
Vous avez perdu votre femme.
Je verloor je vrouw.
Vous avez perdu, Mary.
Vous avez perdu.
Je hebt verloren.

Je kwijt bent

Et pour ce que vous avez perdu?
En wat je kwijt bent?
Non merci. Vous vous souviendrez de tout ce que vous avez perdu.
Dan herinner je je alles wat je kwijt bent.
D'autres exemples de phrases
Vous avez perdu au Vietnam, en Irak.
Je verloor in Vietnam, in Irak.
Vous avez perdu.
Je verliest.
Et ce que vous avez perdu?
En wat je hebt verloren?
Vous avez perdu l'affaire.
Je verloor een zaak.
Vous avez perdu, Vitus.
Je verliest, Vitus.
Vous avez perdu quoi?
Vous avez perdu!
Je hebt verloren!
Vous avez perdu votre voix.
Je verloor je stem.
Maintenant relâchez-la et dites-moi ce que vous avez perdu.
Laat haar gaan, dan kun je zeggen wat je kwijt bent.
Vous avez perdu un ami.
Je verloor een vriend.
Vous avez perdu.
Je verliest,
Alors vous avez perdu.
Dan heb je verloren.
Vous avez perdu, vous ne l'avez pas encore accepté,
Je hebt verloren, je hebt het enkel nog niet aanvaard.
Vous avez perdu.
Nu heb je verloren.
Vous avez perdu le colis?
Je verloor het pakket?
Vous avez perdu, Cersei.
Je hebt verloren, Cersei.
Vous avez perdu, général Kenobi!
Je verliest, generaal Kenobi!
Une fois construit, vous avez perdu.
Als het aanstaat, heb je verloren.
Beau... vous avez perdu.
Handsome, je verliest.
Vous avez perdu.
Je hebt verloren.
Vous avez perdu celle-ci avant.
Je verloor dit eerder,
Désolé. Vous avez perdu.
Sorry, je verliest.
Vous avez perdu.
Je hebt verloren,
Vous avez perdu.
Je verloor.

Résultats: 234, Temps: 1.7645

Voir également


vous avez perdu quelqu'un
je hebt iemand verloren je verloor iemand je net iemand verloren ben je iemand kwijt
et vous avez perdu
en je verloor en je draaide
vous avez tout perdu
je bent alles kwijt bent u alles kwijtgeraakt je alles hebt verloren je hebt niks meer
vous avez déjà perdu
je hebt al verloren hebt u ooit verloren je bent al verloren
vous avez perdu connaissance
u bent bewusteloos geweest raakte u bewusteloos ben je flauwgevallen verloor je het bewustzijn
mais vous avez perdu
maar jullie hebben verloren maar je verloor
en avez-vous perdu
heb je er verloren ben je er verloren heb je geen
alors vous avez perdu
dan heb je verloren dus u verloor dan verlies je
vous avez l'air perdu
je lijkt verdwaald u lijkt nogal verdwaald
vous avez perdu quelque chose
je hebt iets verloren ben je iets kwijt geraakt jullie iets kwijt
vous avez perdu le contrôle
je verloor de controle heb je er geen invloed meer op raakte u de macht kwijt je de controle hebt verloren
vous avez perdu votre langue
hebt u uw tong verloren ben je je tong verloren jullie je tong kwijt
vous avez perdu un enfant
je hebt een kind verloren verloor je een kind
vous avez perdu un pari
had je een weddenschap verloren

Mot par mot traduction


"Vous avez perdu" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus