VOUS POUVEZ PAS EN NÉERLANDAIS

Traduction de Vous Pouvez Pas en Néerlandais

Résultats: 237, Temps: 0.1184

Exemples d'utilisation de Vous Pouvez Pas dans une phrase et leurs traductions

Vous pouvez pas juste déclarer que l'imaginaire n'est pas réel!
Je kunt niet zomaar verklaren dat denkbeeldige dingen niet echt zijn!
Vous pouvez pas abandonner maintenant, Alex.
Je kunt niet opgeven, Alex.
Vous pouvez pas.
Je mag niet... alsjeblieft.
Vous pouvez pas partir.
Je mag niet vertrekken.
D'autres exemples de phrases
Vous épousez mon ex, vous pouvez pas être plus malin que moi.
Je gaat met mijn ex-vrouw trouwen. Je kunt niet veel slimmer zijn dan mij.
Vous pouvez pas faire ça.
Dat kun je niet maken.
Avec ça, vous pouvez pas rater.
Met dat ding kun je niet missen.
Vous pouvez pas mourir!
Je kan niet doodgaan!
Vous pouvez pas boire au travail!
Je mag niet drinken op het werk!
Vous pouvez pas rester ici.
Je kunt niet hier blijven.
Vous pouvez pas infiltrer un état totalitaire, sans créer d'incident international.
Je kunt niet zomaar een totalitaire staat infiltreren zonder een internationaal incident te creëren.
Vous pouvez pas arrêter de pleurnicher?
Kan je niet ophouden met janken?
Vous pouvez pas tirer si on n'est pas armés.
Je mag niet schieten op ongewapende mensen.
Vous pouvez pas juste.
Je kan niet zomaar.
Vous pouvez pas entrer?
Kun je niet hier komen?
Attendez. Vous pouvez pas.
Wacht, je kan niet zomaar.
Vous pouvez pas prouver ça.
Dat kan je niet bewijzen.
Vous pouvez pas.
Dit kun je niet maken.
Vous pouvez pas aller dans le Canyon sans avoir une license.
Je mag niet op muilezeltocht gaan zonder een bergpas.
Vous pouvez pas.
Je kunt niet.
Vous pouvez pas partir.
Je kan niet weg.
Vous pouvez pas gaspiller l'eau.
Je mag niet zoveel water verspillen.
Vous pouvez pas le savoir.
Dat kun je niet weten.
Vous pouvez pas partir.
Je kunt niet weg.
Vous pouvez pas.
Kan je niet gewoon.
Vous pouvez pas rentrer comme ça!
Je kunt niet zomaar binnen lopen!
Vous pouvez pas faire ça.
Dit kan je niet doen.
Vous pouvez pas blâmer ces gangs.
Dat kun je niet op de bendes afschuiven.
Vous pouvez pas partir.
Je kan niet weggaan.
Vous pouvez pas.
Je kan niet mee.

Résultats: 237, Temps: 0.1184

Mot par mot traduction


vous
- je u jullie jij jou
pouvez
pas
- niet geen niets nooit niks

"Vous pouvez pas" dans différentes langues


TOP REQUÊTES DE DICTIONNAIRE
Top Requêtes De Dictionnaire

Français - Néerlandais

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus 

Néerlandais - Français

Index des mots:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index des expressions:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Plus 

Index de phrase:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Plus