JAKO DOBAR DOJAM IN ENGLISH

What does jako dobar dojam mean in Croatian

Results: 9, Time: 0.0456

Examples of using Jako Dobar Dojam in a sentence and their translations

On to čini jako dobar dojam o vama.
He does a really good impression of you.
Zato svi moramo ostaviti jako dobar dojam.
He loves kids. So, we all need to make a really good impression.
Napravio si jako dobar dojam na gospodina brooksa.
You made a very good impression on mr.
Kuća, stan i zemljište ostavila jako dobar dojam.
House, apartment and plot left a very good impression.

Ali osim toga, mislim da si ostavio jako dobar dojam.
Aside from that, you made a really good impression. i did, didn't I?
A tvoj dojam je bio jako dobar.
And your impression was really good.
Važno je, jako važno, da ostaviš dobar prvi dojam.
It's important, vitally important, to make a good first impression.
Pa, neka l'-s. Napraviti bolji dojam ovaj put,, jer je njegova izjava bila je jako štetan.
Well, let's make a better impression this time, because his statement was really damaging.
Jako je važno da postignemo dobar dojam. razumiješ li?
It's really important that we make a good impression.

Results: 9, Time: 0.0456

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More