JE LI VAM IN ENGLISH

Translation of Je li vam in English

Results: 499, Time: 0.1007

have you do you are you would you are you sure you have you ever been were you did you you're had you you having
zar neliti
jesisi tizar ne
bihoćeš liželite li
jesi li siguranjesi li sigurno-jesi li siguran
jeste li ikada bilijesi lijeste li nekad bili

Examples of using Je li vam in a sentence and their translations

Je li vam sada žao, što ste onako grubo govorili sa mnom?
Now are you sorry you spoke so rudely to me?
Je li vam teško usredotočiti se na dnevne zadatke zbog incidenta?
Have you found it hard to concentrate on day-to-day tasks because of the incident?
Je li vam g. Briggs zapovjedio da zanemarite sigurnost?
Are you saying Mr Briggs ordered you to neglect safety?
Je li vam dojadilo puniti balone s teškim zrakom?
Are you tired of filling your balloons with heavy old air?
Je li vam stalo za nju?
Do you care for her?
Je li vam nestala pita, kovaču?
Have you missed such an article as a pie, blacksmith?
Je li Vam u posljednje vrijeme bila potrebna brza Vista?
Have you recently had the need for a fast Vista?
Pa, režiseru, je li vam se svidjela predstava?
Well, Director, how would you like the show?
Je li vam žao što misliš da sam vrag?
Are you sorry that you think I'm the Devil?
Je li vam u izjavi nešto sumnjivo?
Do you notice anything about his statement?
Je li vam stalo?
Do you care?
Je li vam dosadilo uvijek biti zadnji?
Are you sick of being the last to the lodge?
Je li vam draži Oxford ili Bath? Brzo!
Quickly. Would you prefer Oxford or Bath?
Je li vam se javio Adam od… -Ne,?
Have you heard from Adam since?
Gospođo, je li vam stvarno dobro?
Ma'am, are you sure you're all right?
Ok, anamneza." Je li vam dijagnosticiran dijabetes?
Okay, medical history.-"have you ever been diagnosed with diabetes?
Je li vam još uvijek žao što ne živi sa vama?
Are you sad not to have her living with you still?
Je li vam drag?
Do you like him?
Je li vam se potpuno pomutio razum? -Spalimo vještice!
Have you taken leave of your senses? Burn the witches!
Je li vam se svidjelo?
Would you like it?
Je li vam dobro?
Are you sure you're all right?
Je li vam njegov rad bio po volji?
Were you pleased with his work?
Je li vam ovo mahovinasto ili šumski zeleno?
Would you call that moss green or forest green?
Ma je li vam to prava značka? Hvala.
Hey, are you sure that badge is real? Thank you.
Je li vam zaista dobro?
Are you sure you're all right?
Je li vam dijagnosticiran dijabetes?
Have you ever been diagnosed with diabetes?
Je li vam to uopće žao?
Do you at all regret that?
Je li vam se javio Trojka?
Have you heard from Three?
Je li vam dobro, gradonačelniče? Oče, čekaj!
Are you feeling well, Mr. Mayor? Fa-Father, Father wait!
Je li vam palo na pamet da se ne kupate isti dan?
Have you considered the possibility of taking your baths on different days?

Results: 499, Time: 0.1007