JOŠ UVIJEK TREBAŠ IN ENGLISH

What does još uvijek trebaš mean in Croatian

S Synonyms

Results: 30, Time: 0.0693

Examples of using Još Uvijek Trebaš in a sentence and their translations

Jer me još uvijek trebaš!
Because you still need me!
Jer me još uvijek trebaš da otvorim sjeverni portal.
Because you still need me to open the northern portal.
Možda volim to što ti mene još uvijek trebaš, a ja tebe više ne.
Maybe i do like that you still need me.
Ako još uvijek trebaš moju pomoć, ja trebam još novca.
If you still need my help, i need some extra cash.

Ti me još uvijek trebaš, zar ne?
But you still need me, don't you?
Još uvijek trebaš pravo raspoloženje i sve to.
Still need the right mood and everything.
Još uvijek trebaš pojašnjenje?
Still need me to clarify?
Ona je otišla, a ti još uvijek trebaš malo vremena?
She left, and you still need a little more time?
No lijepo je znati da još uvijek trebaš mamu.
But it's nice to know you still need your mama.
Još uvijek trebaš popraviti svoju oštricu?
Still need that blade of yours fixed?
Još uvijek trebaš odmor?
Still need a little nap time?
Milijuna i još uvijek trebaš djevojke?
Million, and you still need the girls?
Još uvijek trebaš ići naWC?- ne.
You still have to go to the bathroom?
Još uvijek trebaš isprobati.
You still have to try on.
Još uvijek trebaš iskupljenje.
You still need a little redemption.
Imam osjećaj da me još uvijek trebaš.
I love to help. Makes me feel like you still need me.
Još uvijek trebaš moje dopuštenje da razgovaraš s njom.
You still need my permission if you wanna talk to her.
Ako misle da još uvijek trebaš dana u svom životu, mogli bi ga pustiti.
If they thinkyou still need dan in your life, they might let him out.
Liječnici te ne žele otpustiti zato što još uvijek trebaš 24-satno promatranje, postoji rizik od naknadnih napada.
Your doctors are reluctant to discharge you because you still need 24-hour monitoring, and you are at risk for seizures.
Kad imaš rješenje, još uvijek trebaš napisati kod da bi ga primijenio.
I mean, once you had the solution, you would still need to write the code to apply it.
Da se razumijemo, ako je četvrt sada tvoja, za što me još uvijek trebaš?
To be clear, if the quarter is yours now, you still need me why?
Samo sam želio provjeriti da li me još uvijek trebaš, peg.
i just wanted to check and see if you still need me, peg.
Kad smo kod toga, još uvijek trebaš srediti tu stvar za mene.
On that tip, i still need you to fix this thing for me.
Mislim da još uvijek trebaš kupiti auto i onda pregaziti onoga tko je napravio ovo govno.
I think you should still buy the car and then run over whoever created that turd.
John, još uvijek trebaš shvatiti s čim se borimo ovdje!
John, you still need to figure out what the hell we're dealing with here!
Ali, mi još uvijek treba pregledati surogat materijala.
But we still need to review the surrogate material.
Misliš da bi još uvijek trebala imati te hlačice?
You think them shorts should still be on?
Mladi orangutani još uvijek trebaju mlijeko, u velikim količinama.
Young orangutans still need milk and lots of it.
Oni još uvijek treba imati radio.
They should still have radio.
Ali... mi još uvijek treba dokaz.
But... we still need evidence.

Results: 30, Time: 0.0693

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "još uvijek trebaš"


dalje potrebna
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More