KAD GA ZATVORIMO IN ENGLISH

What does kad ga zatvorimo mean in Croatian

Results: 148, Time: 0.0686

when he (148) once he (18) if he (6) after he (4) if it (3)

Examples of using Kad Ga Zatvorimo in a sentence and their translations

Ali bude nervozan kad ga zatvorimo.
But he gets agitated when we keep him in.
Ostavit će ga kad ga zatvore.
Have a good night. She will leave when he gets locked up.
Kakvog dobra će donijeti... da ga zatvorite kad ga njegova zemlja treba?
What good is it going to do... locking him up when his country needs him?
I kad su ga zatvorili.
I thought i would cry when they closed it.

Kad su ga zatvorili taj je dečko bio prava beba.
Boy was just a baby when they put him in.
Odnijela ga banka kad je rudnik zatvoren.
Bank took it when the mine shut down.
Bio je vrlo pristojan kad su ga vjerovnici zatvorili!
And how polite was he when his creditors shut his doors?
Vidim ga svake noći kad zatvorim oči, 40 godina.
I see him 40 year every night i close eyes.
Ispalio je antimateriju iz rpg-a u koridor kad smo ga zatvorili.
When they closed where the Observer's shipping lane, peter fired anti-matter into it with an RPG.
No, polje je u potpunosti suhe kad sam zatvorio ga.
But the field was completely dry when i closed him up.
Možeš da joj saniraš butnu kost kad sutra zatvorimo.
You can do her femur tomorrow after we close.
Kad se povukao, zatvorila sam ga i uskladištila opremu.
After he retired, i closed it and put the apparatus in storage.
Ako ovdje nema nikoga kad ja dođem, zatvore ga na 20 minuta.
If no one's here when i come in, they close it 20 minutes.
Kad bi imao dovoljno prijašnjih osuda da ga možemo doživotno zatvoriti.
If he had enough priors, we could lock him up for the rest of his natural life.
Što će biti kad ju zatvore?
Like what happens when they close it.
Nisam vidio kad su mu se oči zatvorile.
It wasn't like i saw his eyes close or you know, anything like that.
On je svoj posao izgubio kad su zatvorili školu sv.
He lost his own job when they closed st Edmund's.
On prebacuje na povratni radarski signal kad zatvori oči.
It switches to backscatter when she closes her eyes.
I metnuæu mu kljuè od doma davidova na rame: kad on otvori, neæe niko zatvoriti, i kad on zatvori, neæe niko otvoriti.
I will lay the key of David's house on his shoulder. he will open, and no one will shut. he will shut, and no one will open.
Bioje uspješan parničar do sredine 80-ih, kad su mu oduzeli dozvolu i nakratko ga zatvorili.
He was a prominent litigator until the mid'80s when he was disbarred and briefly imprisoned.
Worm možeš ga zatvoriti, natjeraj ga na lijevo i kad krene zaskoči ga.
Worm, you can take this kid. Force him.
Kad se vratio, zatvorio se, nitko ga nije vidio.
When young squire come back here, he shut himself up there, wouldn't see nobody.
Kad je sam izvršavao kušnje kako bi zatvorio pakao to ga je dobro sredilo.
When sam was doing the trials to seal up hell, it messed him up.
poslije utvrđeno, pričini se čuo prednja vrata otvorena i zatvorena, ali kad ga zatvorili i ništa ne postoji, niti, rekao je riječ na
ascertained, fancied they heard the front door open and shut, but seeing it closed and nothing there, neither said a word to the
Harvard je bio zatvoren kad sam ga posjetio.
Harvard was closed the day i dropped by.
Zatvorit ću ga ja kad budem odlazila.
Why did you say that? i closed it before i left the room.
Jednom kad zatvorite vrata više ga ne možete zaustaviti.
When closing the doors can not be stopped.
Trebalo je to uraditi onog dana kad si ga zatvorio.
You should have done it the day you imprisoned him.
Zatvorit ću ga i predati vama, kad se vratim.
I will put him in custody and hand him over to you on the return voyage.
Prekipjelo joj je kad ju je on pokušao zatvoriti.
He blew his lid when she tried to contain him.

Results: 148, Time: 0.0686

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More