KADA LJUDI IMAJU IN ENGLISH

What does kada ljudi imaju mean in Croatian

Results: 30, Time: 0.0491

Examples of using Kada Ljudi Imaju in a sentence and their translations

Kada ljudi imaju tako snažne osjećaje jedno prema drugome, ponekad.
When people have such strong feelings for each other, sometimes.
Kada ljudi imaju pristup svim potrebama za život, želje bi se promenile.
When people have access to the necessities of life, their incentives change.
Kako je to vladati kada ljudi imaju nadu?
What's it like, governing when the people have hope?
Rekao sam ti, charlie, kada ljudi imaju jake emocije one se same probiju do mene.
I told you, charlie, that sometimes when people have strong emotions, it just kind of breaks through.

Dave, najviše puta kada ljudi imaju veliku odluku da, oni samo razgovarati s nekim da oni vjeruju.
Dave, most times when people have a big decision to make, they just talk to someone that they trust.
Ovdje, kada ljudi imaju problem, ne zovu gradonačelnika, oni zovu mene.
Around here when people have a problem, they don't call the mayor, they call me.
Kada ljudi imaju tu tehnologiju u svojim rukama, imate sam-svoj-majstor biotehnološki pribor, uzgojite vlastitog- uzgojite vlastitog psa, uzgojite vlastitu mačku.
When people have this technology in their hands, you have a do-it-yourself biotech kit, grow your own-- grow your dog, grow your own cat.
Kada ljudi imaju iste mogućnosti za rast, neovisno o spolu ili podrijetlu, svi pobjeđuju.
When people have the same opportunities to grow, regardless of gender or background, everyone wins.
Kada ljudi imaju pristup svim potrebama za život, poticaji bi se promijenili. Što je s mjesecom i zvijezdama?
When people have access to the necessities of life, their incentives change. what about the moon and the stars?
Čak i kada ljudi imaju amneziju, oni se još uvijek sjećaju zadržati svoje opcije otvorene, zar ne?
Even when men have amnesia, they still remember to keep their options open, right?
Eto što se događa kada čovjek ima samo jedno polje.
That's what happens when a man has only 1 field!
Mogu namirisati kada čovjek ima mjesec dana više nego što treba.
They can sense when a man has a month more than he should.
U ovom slučaju penisa postaje veća kada čovjek ima erekciju.
In this case penis gets bigger when a man has erection.
Kada čovjek ima dva polja, ili tri polja, može izgubiti žito i opet imati hrane.
When a man has 2 fields, or 3 fields he can loose his wheat and still have food.
Kada čovjek ima svoju kadu, na svom je otoku... okružen sa svih strana čistom i svježom vodom.
When a man has his tub, he's his own island... surrounded on all sides by clear, refreshing water.
A ne verujem ni da bi scott, jer kada ljudi imaju tajnu aferu, ne vole da ostavljaju tragove. a novine?
And i don't think scott would, since people having illicit affairs don't tend to leave behind clues.
Gledajte, ja sam bez detektiva, ali ja znam kada dvoje ljudi imaju povijest.
Look, I'm no detective, but i know when two people have history.
Znaš, kada ljudi lažu, imaju obicaj pretjerivati s detaljima.
You know when people are lying they tend to over-invent details.
Kada postoji glad, ljudi imaju probleme.
Whenever there are famines, people will have problems.
Vidio sam puno toga u ovoj školi, čak i kada drugi ljudi imaju svoje oči zatvorene.
I have seen a lot of things at this school, even when other people have their eyes closed.
Jer jednom kada ljudi imaju djecu.
Because once people have the babies.
Mrzim kada ljudi imaju tu spiku? -Stvarno?
I hate it when people do that good-cop thing to me, too. really?
I još, bliski susret pete vrste je, kada ljudi imaju neku vrstu telepatske komunikacije, s posadom te letjelice, ili e.
And then close encounters of the fifth kind is people that are having some type of telepathic communication with the occupants of the craft, or E.T., per se.
Ne volim kada ljudi imaju nešto protiv mene, i da budem jasnija, ne bih htjela da me ubiješ, pa sam pronašla gordonovu točnu lokaciju.
I don't like it when people hold grudges against me, and more to the point, i would rather you didn't kill me, so i went ahead and found gordon's exact location for you.
U seriji je često riječ o zlouporabi vlasti i što se događa kada ljudi imaju moć kojom ne mogu vladati, i što može poći po zlu.
The show is often about the misuse and abuse of power and what happens when people end up with a power that they're not really fit to wield and what can go wrong.
Spartak ne voli kada njegovi ljudi imaju novac.
Spartacus does not favor his people holding coin.
Da ljudi obično imaju tik kada blefiraju.
That people often have a tell when they're bluffing.
Što neki ljudi učine kada misle da imaju demone?
What do some people do when they think they have demons inside of them?
Kada čovjek ima dovoljno ljubavi on dobiva kozmičku svijest.
When one has the right standard of love one receives cosmic consciousness.
Osjećaju koji neki ljudi imaju kada su iznenada odvojeni od svih drugih ljudi.
The feeling some men have of being suddenly separated from every other man.

Results: 30, Time: 0.0491

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More