NAĆI DRUGI NAČIN IN ENGLISH

Translation of Naći drugi način in English

Results: 185, Time: 0.0515

Examples of using Naći drugi način in a sentence and their translations

Mi samogonna-- ćemo naći drugi način. U redu je.
We're just gonna… We will find another way. It's okay.
Morat ćemo naći drugi način da zahvalimo kralju. -Da, gospodaru.
We will have to find another way to thank the king. Yes, my lord.
Trebao sam naći drugi način da te izvučem.
I should have found another way to get you out.
Izgleda da moram naći drugi način da se pozabavim svojim očinskim stvarima.
Guess I'm gonna have to find another way to work on my daddy shit.
Mama, možda možemo naći drugi način…- Šuti, Frank.
Mom, maybe we could find another way… Shut up, Frank.
Mogli ste naći drugi način, ali ti si htio biti heroj.
But you wanted to be a hero. You could have found another way.
Morate naći drugi način da uđete u kontrolnu prostoriju.
We have to find another way to get into the control room.
Mogli ste naći drugi način, ali ti si htio biti heroj.
You could have found another way, but you wanted to be a hero.
Ne. Ako ćemo da odemo odavde, moraćemo naći drugi način.
No. If we are to get away from here, we must find another way.
Ako ćemo da odemo odavde, moraćemo naći drugi način. Ne.
No. If we are to get away from here, we must find another way.
Mislim da moram naći drugi način shvaćanja stvari u svom životu.
I think I need to find other ways of figuring out things in my life.
Ne možeš naći drugi način?
Can't you find another way?
Možemo naći drugi način za komunikaciju.
We can find some other way to communicate.
Dobro, onda ću naći drugi način da to i kažem.
Well, then I'll--I will find a different way of saying it.
I moramo naći drugi način I.D. ovo tijelo.
And we got to find another way to i. d. this body.
Pa, onda moramo naći drugi način za povezivanje Gabriella Tyler ubojstva.
Well, then we need to find another way to link Gabriella to Tyler's murder.
Možeš li naći drugi način?
Can you find another way?
Moraš naći drugi način da pričaš s tom damom. -Ne.
You need to find another way to talk to that lady.- No.
Trebamo naći drugi način.
We need to find another way.
Moramo naći drugi način da iznesemo nuklearne štapove iz zemlje.
To get the nuclear rods out of the country. We need to find another way.
Onda moramo naći drugi način.
Well, we do find another way.
Moramo naći drugi način da iznesemo nuklearne štapove iz zemlje.
We need to find another way to get the rods out of the country.
Moramo naći drugi način da iznesemo nuklearne štapove iz zemlje.
We need to find another way to get the nuclear rods out of the country.
Moramo naći drugi način da ih uvjerimo.
We have to find another way of convincing them.
Moraš naći drugi način da pričaš s tom damom. -Ne.
No. You need to find another way to talk to that lady.
Valjda ću naći drugi način da budem od koristi.
I expect I will find some other way to be of use.
Ja ću naći drugi način da ih dobiti.
I will find anotherway to get them.
Moramo naći drugi način. Čekaj!
Wait! We must find some other way!
Morate naći drugi način da ga smirite.
You're just gonna have to find a different way to calm him.
Trebamo naći drugi način.
I got to find another way down.

Results: 185, Time: 0.0515