NIJE TAKO LOŠE IN ENGLISH

Translation of Nije Tako Loše in English

S Synonyms

Results: 469, Time: 0.0408

is not so bad (51) is not that bad (24) isn't so bad (37) ain't so bad (15) isn't that bad (12) wasn't that bad (6) not too bad (4)

Examples of using Nije Tako Loše in a sentence and their translations

To i nije tako loše, zar ne?
That's not so bad, is it?
To i nije tako loše, mcgarrett.
It's not that bad, mcgarrett.
Hej, možda i nije tako loše poslije svega.
Hey, maybe he's not so bad after all.
Možda to i nije tako loše.
Maybe it's not so bad.

To i nije tako loše, sarge.
It's not that bad, sarge.
Pa... nije tako loše.
Well... not too bad.
Nije tako loše" je super.
Not too bad" is great.
To nije tako loše?
Oh, it's not that bad, is it?
Ali živjeti u domu nije tako loše. -Stvarno?
But living in a dorm isn't so bad.
Da ti kažem da nije tako loše biti u tvom zatvoru.
To tell you it's not so bad being in your prison.
Prodavati gaćice i nije tako loše.
Selling panties isn't so bad.
Nije tako loše sa skraćenjem.
Not too bad with remission.
Ovdje i nije tako loše, zlato.
Here ain't so bad, sweetheart.
To i nije tako loše, promašili smo samo za dvije.
That's not so bad, only two off.
Pa, nije tako loše.
Well, that's not that bad.
Sad nije tako loše.
This isn't so bad now.
Ali ovo nije tako loše.
But this ain't so bad.
Pa, to nije tako loše, stvarno.
Well, it's not that bad, really.
Proljeće u parizu nije tako loše.
Springtime in paris is not so bad.
To nije tako loše kada se naviknete na njega.
It's not so bad once you get used to it.
Ovo mjesto nije tako loše.
This place isn't so bad.
Ovo pismo nije tako loše, emily.
This letter isn't that bad, emily.
Vidiš da nije tako loše?
See, that's not so bad now, is it?
Tvoja teta mae nije tako loše.
Your aunt mae is not so bad.
Ovo susjedstvo i nije tako loše.
Oh, this neighborhood ain't so bad.
Vanesa kaže da to nije tako loše, mama.
Now, vanessa says it's not that bad, mom.
Biti sa mnom nije tako loše, OK?
Being with me is not that bad, okay?
Umiranje"nije tako loše.
Dyin' ain't so bad.
Warwick, ovo nije tako loše.
Warwick, this isn't that bad.
Danas ovo ijepilo nije tako loše.
This glue is not so bad today.

Results: 469, Time: 0.0408

See also


ovo nije tako loše
this isn't so bad
nije tako loše kako
it weren't as bad as
nije ni tako loše
's not so bad is not that bad
nije tako loše kada
's not so bad once wasn't that bad when is not so bad when you
nije tako loše sami
not so bad yourself
nije tako loše imati
it is not so bad having
nije ispalo tako loše
hadn't turned out so bad
nije ovdje tako loše
not so bad here
to nije bilo tako loše
that wasn't so bad
nije tako loše poslije svega
's not so bad after all
nije tako loše kao što
it's not as bad as it won't be as bad as you
ali to nije tako loše
but it isn't that bad but it's not so bad but it's not as bad
mislim da nije tako loše
i don't think it 's that bad i don't think that 's so bad i don't think it 's as bad

Word by word translation


nije
- is didn't has has not been never
tako
- so such like that way how
loše
- bad wrong badly poor poorly

S Synonyms of "nije tako loše"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More