NISAM MISLIO DA JE TO VAŽNO IN ENGLISH

What does nisam mislio da je to važno mean in Croatian

Results: 30, Time: 0.2272

i didn't think it mattered (3)

Examples of using Nisam Mislio Da Je To Važno in a sentence and their translations

Pa, nisam mislio da je to važno.
Well, i didn't think it mattered.
Nisam mislio da je to važno.
Cause i didn't think it mattered.
Ali nisam mislio da je to važno... jer sam bio... siguran da ću je zavoljeti.
But i didn't think it mattered because i was sure that i would grow to love her.
A ti nisi mislio da je to važno spomenuti?
And you didn't think this was worth mentioning?

Nisam mislila da je to važno.
A kako nismo više bile zajedno, nisam mislila da je to važno.
And since we weren't together anymore, i didn't think it mattered.
Pa, nisam mislila da je to važno u tom trenutku, ali sada shvaćam da bi moglo biti.
Well, i didn't think it was important at the time, but now i realize that it might be.
Jesam, ali onda su te primili na columbiju, tako da nisam mislio da je to više važno.
I did, but then you got into columbia, so i thought that wouldn't matter anymore.
Znači, u noći kada ti je ubijena supruga, poslala je e-maile tvojoj ljubavnici, i nisi mislio da je to važno spomenuti.
So the night that your wife was killed, she e-mailed your mistress, and you didn't think that that was important to mention?
Samo nisam mislila da je to važno.
I just didn't think it was a big deal.
Mislio sam da je to važno.
I thought it might be relevant.
Stari je mislio da je to prilično važno.
The old man thought it was pretty important,
Mislio sam da je iosavas, hm, mislila sam da je to važno.
Obrana je mislila da je to važno.
The defence must have thought it relevant.
Nisam mislio da je to važno.
I didn't think it was important.
Nisam mislio da je to važno.
I didn't think it was relevant.
Nisam mislio da je to važno.
I didn't think it would matter.
Nikad nisam mislio da je to važno za ženu.
I have never believed willpower was very important in a woman.
Da , ali nisam koristio njegove usluge. Nisam mislio da je to važno, oprostite.
Yeah, but i didn't end up using him, so i didn't think it was important.
Nisam mislio da je to zaista važno.
I didn't think it really mattered.
Nisam mislila da je to toliko važno.
I did not think that it was important.
Pa, nisam mislila da je to tako važno.
Well, i didn't think it was so important.
Nisam mislila da je to nešto važno.
I didn't mean for it to be a big thing.
Nisam mislio da je to važno!
I didn't think it was that big a deal!
Jesam, ali nisam mislio da je to važno.
Well, yeah, but i didn't think it was a big deal.
Nisam mislila da je to tako važno.
I really didn't think it was that big a deal.
Nisam mislila da je to tako važno.
I didn't think it was a big deal.
Znao sam ali nisam mislio da ćete pomisliti da je to tako važno.
I knew, but i didn't think you thought it was a big deal.
Charlie je mislio da to nije važno.
Charlie didn't think it was important.
Summers je mislio da je sve to važno.
Mr. Summers thought all these things mattered.

Results: 30, Time: 0.2272

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More