NITKO NE SMIJE ZNATI IN ENGLISH

Translation of Nitko ne smije znati in English

Results: 222, Time: 0.0385

Examples of using Nitko ne smije znati in a sentence and their translations

Sigurno razumiješ da nitko ne smije znati kamo Scylla ide. Predmet.
I'm sure you understand no one can know where Scylla's going. The item.
Slušaj me. Nitko ne smije znati što je ona.
Listen to me, no one must know what she is.
Predmet. Sigurno razumiješ da nitko ne smije znati kamo Scylla ide.
I'm sure you understand no one can know where Scylla's going. The item.
Mustafa, nitko ne smije znati istinu.
Mustafa, no one should know the truth.
Nitko ne smije znati Ono što je prošlo Između vas dvojice.
No one must know what has passed between the two of you.
Predmet. Sigurno razumiješ da nitko ne smije znati kamo Scylla ide.
The item. I'm sure you understand no one can know where Scylla's going.
Nitko ne smije znati za ovo, posebno direktorica. U redu.
No one can know about this, All right. especially the Director.
Molim vas, nitko ne smije znati.
Nitko, nitko ne smije znati što pošiljka sadrži.
No one, no one must know what the shipment contains.
Nitko ne smije znati za ovo, posebno direktorica. U redu.
No one can know about this, especially the director. All right.
Nitko ne smije znati da s vama razgovaram.
No-one must know I'm speaking to you.
Nitko ne smije znati za to.
No one's supposed to know about it.
Nitko ne smije znati za ovu nagradu koja te očekuje.
No one must know of this bounty that waits for you.
U redu. Nitko ne smije znati za ovo, posebno direktorica.
No one can know about this, All right. especially the Director.
Nitko ne smije znati za ovo.
No-one can know about this.
Nitko ne smije znati.
No-one must know.
Nitko ne smije znati.
No one's supposed to know.
Nitko ne smije znati za moje opsesije, moram ih kriti od svih.
No one must know about the compulsion I have to hide from everyone.
Što se dogodilo? Nitko ne smije znati da s vama razgovaram.
What's happened? No-one must know I'm speaking to you.
U redu. Nitko ne smije znati za ovo, posebno direktorica.
No one can know about this, especially the director. All right.
A ono što on zna nitko ne smije znati.
And what he knows, no-one can know.
Nitko ne smije znati da s vama razgovaram.
No one must know I'm speaking to you.
Nitko ne smije znati. -Tiho!
No one must know. Shh!
Zapamtite, ako želimo uspjeti, nitko ne smije znati naše namjere.
Remember, if we're to succeed, no-one must know of our intentions.
Tiho. Nitko ne smije znati!
No one must know. Shh!
Nitko ne smije znati.- Koji?
No one must know.- Which one?
Nitko ne smije znati da je on ovdje.
No one must know that he's here.
Ne znam. Nitko ne smije znati da ih imam.
I don't know. No one must know I have them.
Nitko ne smije znati da je ovdje.
No one must know that he's here.
Nitko ne smije znati, razumiješ?
No one must know, you understand?

Results: 222, Time: 0.0385