PRESJEKLI SU MU IN ENGLISH

What does presjekli su mu mean in Croatian

Results: 133, Time: 0.0572

presjekli su
have cut (5) they cut (4)

mu
him (79230) his (16847) he (11149) it (3053)

Examples of using Presjekli Su Mu in a sentence and their translations

Presjekli su mu bedrenu arteriju.
They have cut his femoral artery. dr Lion?
Presjekli su mu grlo u uredu.
They cut his throat in his office.
Presjekli su mu grkljan na vješalima.
Slit his throat on the gallows.
Onda vidi da su mu indijanci presjekli odstupnicu.
Then he sees that indians have cut offhis retreat.

Presjekli su joj grlo i poslali njenu glavu gueru, ali.
They cut her throat and sent her head to güero,- but.
Kralj dahomey je presjekao naše nabavke... ali znamo da su mu potrebni oružje i novac.
The king of dahomey has cut off our supplies... but we know he needs weapons and money.
Presjekli su mu ahilove tetive i ne može sam da hoda.
He's hurt pretty badly and he can't move on his own.
Presjekli smo mu put.
We got him cut off.
Onda su joj presjekli grkljan.
Then they cut her throat.
Presjekli smo ga!
Presjekao sam mu crijevo za zrak.
I cut his air hose.
Onda ste ga presjekli.
Then you cut him off.
Da, presjekao sam mu kroz vrt u terencu.
OK, so i did nip across his garden in the 4x4.
Misli da mu je netko presjekao lajtung.
Said he thought that someone cut the brake lines.
Od straga, a onda su joj presječeni zglobovi.
Hit from behind, then her wrists were slashed.
Blokirao sam cestu i presjekao mu put.
I blocked the road and cut him off.
To je bilo kada su flynnsi presjekli veze s njim.
That's when the flynns cut off ties with him.
Poslali smo ljude u sela i presjekli joj put u planinama.
We have sent men into the outlying villages and cut off all escape through the mountains here.
Okay. Milan knizac je u zatvorskoj bolnici, neko je pokušao da mu presiječe vrat.
Okay, milan knizac is in prison hospital because someone cut his throat.
On je presječeno, mislim.
He's been cut, i think.
Kičma joj je presječena sjekirom.
Her spinal cord was severed with the ax.
A on je presjekao svu komunikaciju.
And he's cut all lines of communication.
Kratki spoj kad ga je presjekao?
A short circuit when he cut it?
Bohannon mu je presjekao uže, pa su odjahali.
Bohannon cut him loose and they rode off.
Trebali ste mu presjeći put!
You should have cut him off!
Presjekao mu je glavnu arteriju.
He cut a major artery.
Vjetrobran mu je presjekao ruku i bio je mrtav, tako da mu je nikada nisu prišili.
Windshield severed his arm and he was dead, so they never put it back on.
Presjekao ga je kharlamov.
It's intercepted by kharlamov.
Presjekao joj je plućnu arteriju.
That shot severs her pulmonary artery.
Znači da ga je nešto presjeklo.
It means that something was cut.

Results: 133, Time: 0.0572

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More