PRIJATELJ ZNA VIŠE IN ENGLISH

What does prijatelj zna više mean in Croatian

Results: 1326345, Time: 0.0492

prijatelj zna
friend knows (11) friend know (4)

Examples of using Prijatelj Zna Više in a sentence and their translations

Zašto imam osje? aj naš prijatelj zna više nego što govori?
Why do i get the feeling our friend knows more than he's saying?
To ne bi bilo fer, da moj imaginarni prijatelj zna više od mene.
That wouldn't be fair. My imaginary friend knowing more than me.
A meni se čini da naš ruski prijatelj zna više nego što kaže.
And I'm beginning to think that our friendly russian knows more than he's telling.
Naš prijatelj kinez u najmanju ruku zna više nego što priznaje.
At the very least, our chinese friend knows more than he's letting on.

Moj novi prijatelj zna mnogo o povijesti vaše tvrtke cjevovod.
My new friend knows a great deal about the history of your company's pipeline.
On možda zna više o svojim prijateljima previše.
He might know more about his friends too.
Možda njegov prijatelj zna.
Maybe his friend does.
Zar vaš prijatelj ne zna da tamo ima više srebra nego zlata?
Doesn't your friend know there's more silver than gold in virginia City?- yes, but.
Vaš prijatelj benoît zna mnogo toga.
Your friend benoit knows many things.
C.L.A. devojka želi da zna zašto više nismo prijatelji.
C.L.A. girl wants to know why we're not friends anymore.
Očito ni vi više ne znate što znači biti prijatelj.
Well... obviously, neither of you know what it means to be a friend anymore.
Moram znati više kako ti i tvoj prijatelj radite sa svim tim slučajevima.
I need to know just as much as you and your friend do about these cases we're working.
Zna da više nismo ljuti i da smo opet prijatelji.
He knows that we're no longer angry with him, and we are all friends again.
Moj prijatelj whenua, arhivar, je o tome znao više nego mnogi.
My friend whenua the archivist knew this more than most:.
Rekao je da i njegovi najjadniji prijatelji znaju više o privlačenju ljudi na site od njih.
He said even his most pathetic friends knew more about getting people interested in a website than these guys.
Više je prijatelj.
He's more our friend.
Tvoj prijatelj nešto zna.
Your friend seems to know something.
Nisam više ničiji prijatelj.
I'm not anybody's friend anymore.
Nisam više tvoj prijatelj.
I'm not your friend anymore.
Rusija više nije prijatelj.
Russia's no friend, not anymore.
Iskreno, jednostavno ne znam kako da više budem prijatelj s tobom.
Honestly, i just really don't know how to be friends with you anymore.
A prijatelj obicno zna kad mi je prijatelj povrijeden.
And a friend usually knows when their friend is hurting.
Više mi nisi prijatelj.
You're no friend no more.
Vaš prijatelj se zna provoditi!
Your friend knows how to have a good time.
Oni pijan tvoj prijatelj više.
They screwed your friend over.
Više kao dobar prijatelj.
It sounds more like a good friend.
Više je prijatelj po dopisivanju.
More of a pen pal than a friend.
Prijatelj od minirati zna kuhara.
A buddy of mine knows the chef.
Sad znate priču o atomskoj energiji koja više nije naš neshvaćeni prijatelj.
So, now you know the whole true stoy of nuclear energy, our no longer misunderstood friend.
Prijatelj, ili više od prijatelja?
A friend, or more than a friend?

Results: 1326345, Time: 0.0492

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More