RODITELJI U PRAVU IN ENGLISH

What does roditelji u pravu mean in Croatian

Results: 52162, Time: 0.0499

roditelji u
parents in (27)

the right (3163) a real (676) true (479) law (289) a proper (66)

Examples of using Roditelji U Pravu in a sentence and their translations

Možda su roditelji u pravu.
Maybe his parents are right.
Možda su tvoji roditelji u pravu.
Look, maybe your parents were right.
Što ako su moji roditelji u pravu?
What if my parents are right?
Slušaj, mislim da su tvoji roditelji u pravu.
Listen. I think your parents are right.

Ako sam bio dignut, da bi ste dokazali su moji roditelji u pravu.
If i had been booted, it would have proved my parents right.
Ozbiljno, vaši roditelji su u pravu.
Seriously, your parents are right.
Roditelji su bili u pravu.
The parents were right.
Emma, tvoji roditelji su u pravu.
Emma, your parents are right.
Mrzim kad moji roditelji su u pravu.
I hate, when my parents are right.
Njegovi roditelji su bili u pravu.
His parents were right.
Moji roditelji su bili u pravu.
My parents were right.
Roditelji su ti bili u pravu.
Your parents were right.
Odvjetnici, moji roditelji, su možda u pravu.
The lawyers, my parents, maybe they're right.
Roditelji su mi bili u pravu, a netko pokušava ukrasti za što su oni umrli.
My parents had been right and someone was trying to steal what they died for.
Djevojčice su aristokratske kćeri... čiji bi vam roditelji poljubili noge da ste u pravu... i bacili vas na giljotinu ako ste pogriješili!
The girls are daughters of the aristocracy... whose parents will kiss your feet if you are right... and have you guillotined if you are wrong!
Martyn: mo da je u pravu. mo da su njeni roditelji previ e zaposleni sa sobom. mo da ona u iva u tome da
Martyn: maybe she's right. maybe her parents are too busy with each other. or maybe she enjoys hiding. perhaps she does
Jer ni mnogi roditelji nisu sami razmislili o tim pitanjima i stvorili svoje odgovore, ili shvatili jesmo li ili nismo u pravu što se tiče tih pitanja.
Because parents, many of us, haven't fully thought these questions through and informed our own answers, or figured out whether or not we're justified in what we tend to think might be right about those questions.
Ništa vrlo korisno ali mislim da si bio u pravu u vezi njegovih roditelja.
Nothing very useful. But i think you might be right about the parents.
Roditelji u europi imaju pravo računati na poštovanje svoje uloge prvih poučavatelja mladih.
Parents in europe should have always the right to count on respect for their prime responsibility as educators of youth.
Možda si u pravu, ali nisi joj roditelj.
You might be right, but you're not her parent.
U pravu si što se tiče mojih roditelja.
You were right about my parents back in denmark.
Možda sam neuobičajen roditelj i otac možda nije uvijek u pravu ali imam dobre namjere.
Oh, i may be an unconventional parent, and father does not always know best but my heart is in the right place, you know.
Priča o aleksandru kruži među grcima sve od tada, a legende su u pravu u jednom- aleksandar je imao izuzetne roditelje.
Alexander's tale has been told by the greeks ever since, and the legends were right about one thing, that alexander had extraordinary parents.
Podijeli na ...objavljeno u vijesti.odr žana međunarodna konferencija" ljudska prava u porodu u istočnoj europi" posted on 22/04/2015 by zenskasoba od 16. do 17. travnja, 2015. u zagrebu je održana konferencija na temu" ljudska prava u porodu u istočnoj europi u organizaciji udruge RODA– roditelji u akciji.
Podijeli na... objavljeno u news, vijesti. human rights in childbirth eastern europe international conference posted on 22/04/2015 by zenskasoba on april 16 and 17, 2015, the RODA—parents in action association organized the human rights in childbirth eastern europe conference in zagreb.
On je jedini roditelj u povijesti nogometa koji je bio protiv svog djeteta, a da je bio u pravu. DIVITE MI SE.
In the history of soccer, he is the only parent to ever take sides against his own kid, and he was right.
U pravu si za coming out i reakcije roditelja i sve to.
You're right about people coming out and what their parents say and stuff.
Možda je frank u pravu, možda je tvojim roditeljima život bio težak.
Maybe frank was right. whatever the reason, even if your father and mother. life is difficult.
Nisi u pravu, i uostalom da je iskakanje iz zrakoplova bez uvježbavanja opasno, zar ne misliš da me roditelji ne bi spriječili?
Kel, you're wrong. and besides if jumping out of a plane with almost no training was dangerous don't you think my parents would have stopped me?
Ali tvrdimo da u ovom slučaju te okolnosti ne postoje i roditelji imaju pravo odlučiti.
Yes, we would argue that those circumstances do not exist in this case, therefore, the parents have the right to decide.
Radujemo se daljnjoj suradnji te vjerujemo su roditelji naši nezaobilazni partneri u postizanju zajedničkog cilja –društva usmjerenog na potrebe i prava djece i obitelji.
We are looking forward to our future cooperation and believe that parents are essential partners in attaining our mutual goal – a society focused on the needs and rights of children and families.

Results: 52162, Time: 0.0499

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More