ZNAJU DA JE U ZATVORU IN ENGLISH

What does znaju da je u zatvoru mean in Croatian

Results: 40980, Time: 0.0757

znaju da je
know it's (44) knows it's (11) know it was (3)

u zatvoru
in prison (3837) in jail (3062) in the joint (62) in the brig (53) in custody (52)

Examples of using Znaju Da Je U Zatvoru in a sentence and their translations

Russ ne želi da mu poćerke znaju da je u zatvoru.
Russ doesn't want his stepdaughters to know that he's in jail.
Pretpostavlja sam da bi htio sybil da potvrdi moju priču, a svi znaju da je u zatvoru.
I assumed you would want sybil to confirm my story, and everyone knows she's in prison.
On zna da je u zatvoru.
He knows he's in prison.
Znala je da je u zatvoru.
She knew he was in prison.

Znali ste da je u zatvoru, ha?
You knew he was in jail, huh?
Znam da je u zatvoru, ali znam i sta sam videla.
I know he's in prison, but I-I know what i saw.
Da je u zatvoru barem, bi znala kad izlazi.
Well, at least if she was in jail, i would know when she was getting out.
Znamo da je u zatvoru, ali felicia tillman je napravila čudne stvari da bi vam naudila.
We know she's in jail, but felicia tillman has gone to some extraordinary lengths to cause you harm.
Samo sam znala da je u zatvoru... a oni su znali da sam njegova odvjetnica, jer manitowoc je mali grad.
And the only reason i knew he was in jail... and they knew i was his lawyer, because manitowoc was a small town.
Do sada, svi znaju da je laurel ubijena u pobuni u zatvoru iron heights, i dok je istina da je bila pomoćnica okružnog tužitelja, to nije ono što je radila tamo te noći.
By now, everyone knows that laurel was killed in the iron heights prison riot, and while it's true that she was an assistant district attorney, that's not what she was doing there that night.
Slušajte, gospođice, samo znam da je u zatvoru s još 2.000 drugih.
Look miss, he's here with 2000 other inmates.
Pa, pitam se da li znaju da ste vi prijestupnik koji je bio u zatvoru.
I was wondering if they know that you're a convicted felon who's spent time in prison.
Svi znaju da ste u zatvoru.
Everybody knows you're in prison.
Nick je znao da sam u zatvoru?
Nick knew i was in prison?
Znamo da je bila u zatvoru.
We know she's been in jail.
Svi znaju da sam bio u zatvoru.
Everybody knows i have done time.
Mislim, znam da je spence u zatvoru.
I mean, i know spence is in jail.
Znam da je još uvijek u zatvoru.
I know he's still in jail.
Znaš li, uopšte, da je bio u zatvoru?
Did you happen to know that he was in jail?
Da li ste znali da je proveo neko vreme u zatvoru?
That's not fair. were you aware he spent time in prison?
Znam da je teško, ali i ja sam u zatvoru.
I know it's hard, baby, but I'm in a prison, too.
Kada znaš da su u zatvoru, zanima te malo više detalja.
When you know they're in prison, you do want to know a little bit more detail, really.
Ko je jos znao da ste bili u zatvoru osim Tradera?
Who else knew you were in prison besides Trader?
Znam da smo u zatvoru,, ali ja sam ne uzimajući moje hlače.
I know we're in jail, but I'm not taking my pants off.
On zna da ste u zatvoru, on zna o vezi sa sinn ying, i planira da je iskoristi protiv vas.
He knows you're in jail, he knows about sinn ying, and plans to use her to threaten you.
Jesi li znala da je gđa. hodes u zatvoru?
Did you know mrs. hodes is in jail?
Svi znaju da si bio u zatvoru.
Everybody knows you were in prison.
Znamo da je bio u zatvoru, opraštamo mu.
We know he was in prison.-Prison?
Znao sam da je virus u zatvoru razvedriti.
I knew a prison outbreak would cheer her up.
Zar ne znate da je vlasnik u zatvoru?
Not knowing the owner was in the trunk?

Results: 40980, Time: 0.0757

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More