ZNAJU O TOME IN ENGLISH

What does znaju o tome mean in Croatian

S Synonyms

Results: 62, Time: 0.051

Examples of using Znaju O Tome in a sentence and their translations

Sve ove žene znaju o tome.
All these ladies know about it.
Vi samo odjednom znaju o tome.
You just suddenly know about it.
Svi znaju o tome.
Everyone knows about it.
Što manje znaju o tome, to bolje.
The less they know about it, the better.

Svi znaju o tome, osim stanley moore, a on je mrtav.
Everybody knows about it except stanley moore, and he's dead.
Da, znaju o tome.
Yes, they know about it.
Pa, to i onda te ubiju svi koji znaju o tome.
Well, that and then you kill everybody that knows about it.
No manje ljudi koji znaju o tome, to bolje.
But the fewer people who know about it, the better.
Ljudi znaju o tome.
People know about it.
Oni znaju o tome.
They know about it.
Proizvođač nije ni znaju o tome.
Manufacturer didn't even know about it.
Nizozemski ljudi također znaju o tome.
But if we know about it,
Oni uopce ne znaju o tome.
They don't even know about it.
Ne mislim da ljudi znaju o tome.
I don't think people know about it.
Mnogo ljudi u gradu znaju o tome.
A lot of people in town know about it.
I siguran sam, samo schafer i nekoliko drugi znaju o tome.
And I'm sure, only schafer and a few others know about it.
Pitao sam ih što znaju o tome, i rekli su mi.
I asked them what they knew about it, and they told me.
Svi znaju o tome.
Everyone knows about that.
To je oni ne znaju o tome su zabrinutost.
It's the ones we don't know about that are the concern.
Li tvoji roditelji znaju o tome?
Do your parents know about this?
Svi znaju o tome osim mene i to me nervira.
Everybody seems to know about it except me and it pisses me off.
Ne znaju o tome.
I don't know about that.
Što oni znaju o tome?
What they know about that?
Svi znaju o tome osim mene.
Everyone knows about this except me.
Li-ne mullins ne znaju o tome?
Does-does mullins not know about this?
Vaši zaposlenici znaju o tome?
Your employees know about this?
Kako svi znaju o tome, ali meni?
How does everyone know about this but me?
Kako to da svi znaju o tome osim mene?
How does everybody know about this except for me?
Finci znaju o tome.
The finns know about this.
Moram nazvati ženu, neka znaju o tome.
I need to call my wife, let her know about this.

Results: 62, Time: 0.051

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "znaju o tome"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More