ZNATE DA BIH UČINIO SVE IN ENGLISH

What does znate da bih učinio sve mean in Croatian

Results: 30, Time: 0.0744

Examples of using Znate Da Bih Učinio Sve in a sentence and their translations

Znate da bih učinio sve za vašu... našu stvar.
You know i would do anything for your... our cause.
Znate da bih učinio sve na svijetu.
You know i would do anything in the world, anything.
Znate da bih učinio sve na svijetu... da vas utješim i usrećim.
You know i would do anything in the world, anything... to bring you comfort and make you happy.
Znaš da bih učinio sve za tebe i za condor.
You know i would do anything for you, for condor.

Samo želim da znaš da bih učinila sve za tebe i sama.
I just wanted you to know that i would do anything for you and sam.
Znam da je učinio sve.
Znam da bih učinila sve da zaštitim sina.
I know i would do anything to protect my son.
Ti bi trebao znati da sam učiniti sve da me pita-.
You should know that i do everything he asks me-.
Zato što znaš da bi učinila sve za tebe.
Because you know i would do anything for you.
Znam da ste učinili sve.
I-I know you have done everything.
Znamo da ste učinili sve ovo za nas.
We know you have done all of this for us.
Znam da bi učinio sve za nju, ali što tvoja mama radi, nije u redu.
I know you would do anything for her, but what your mother's doing... it's not right.
I rekao je"Ljubavi znaš da bih učinio sve za tebe?
And he said,"Mi amor,"do you know that i would do anything for you?
Ali znam da sam učinio sve da te zaštitim od profesionalnog kriminalca kojeg si pustila da se uvuče u naš krevet.
I have done everything in my power to protect you from this career criminal that you have let crawl into our bed.
Možda se nismo slagali u svemu, ali roger zna da sam učinio sve da budem dobar poput njega.
We may have had our differences, but roger knows i have done everything i could to emulate him.
Zna da bi učinila sve na svijetu da je možeš vratiti, clare.
She knows that you would do anything in the world to bring her back, clare.
Nastavit će sa svojim životima, što ja neću moći, znajući da nisam učinila sve da spasim svoju sestru.
But i will never be able to do that because i know that i know that I didn't do everything possible to save my sister.
Znate da bih sve učinio za vas.
Now, you both know i would do anything for you.
Znate da bih za vas sve učinio, zar ne?
You know i would do anything fo you, don't you?
Teško je, najteže ikada jer znaš da bih učinio sve za tebe.
It's difficult. It's like the hardest thing i ever had to say to anyone. cause you know i would do anything for you kassie.
Ben kako ćete znati da je učinio sve?
Ben how do you know you did everything?
Chloe, znaš da bih učinio sve za gabea ali lex otvara neke nove projekte i ne želi da iko od nas ima veze sa tim.
Chloe, you know i would do anything for gabe... but... lex is opening some projects none of us want anything to do with.
Znam da ste učinili sve.
I'm sure you did your best.
Gavran zna da je moramo učiniti sve yakking.
Raven knows she's got to do all the yakking.
Usput doktore. Znam da ste učinili sve.
Oh, by the way, doc, i know you did all you could.
Barry, znam da ste učinili sve što ste mogli.
Barry, i know that you did everything you could.
Znam da ste učinili sve što ste mogli.
I know you did all you could.
Neki znaju činjenicu da su učinili sve što su mogli!
Some find solace in knowing they have done everything they can.
Ili želite znati da ste učinili sve što ste mogli da biste to spriječili?
Or do you want to know that you did everything you could to try to keep it from happening again?
Kao studentica prava znate da smo učinili sve po propisima.
OK, as you're studying law, you will know that we have done everything by the book.

Results: 30, Time: 0.0744

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Croatian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Croatian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More