ASI PŮL MÍLE IN ENGLISH

What does asi půl míle mean in Czech

S Synonyms

Results: 24, Time: 0.116

about a half mile (7)

Examples of using Asi Půl Míle in a sentence and their translations

A asi půl míle na západ od ústí údolí.
And about a half mile west of the mouth of a valley.
Je asi půl míle odsud.
About a half mile from here.
Hele, asi půl míle proti proudu je barák.
Look, there's a house about a half mile or so up the river.
Asi půl míle směrem dolů.
About a half mile down, turn to the right.

Byl tu průchod do jižního tunelu asi půl míle dozadu.
There was a passage to the south tunnel about a half mile back.
Je to mimo fotku... asi půl míle na druhé straně lesa.
Off this photo, about half a mile the other side of this wood.
Přímo rovně, asi půl míle.
Straight ahead, about half a mile.
Je to asi půl míle od cesty.
That's about half a mile from the road.
Přímo asi půl míle.
It's straight back about half a mile.
Místo činu je odsud asi půl míle.
The crime scene is about half a mile west of here.
Musíte zpátky, asi půl míle.
Back down the road, about half a mile.
Naquadahový signál vyzařuje...-... asi půl míle severně od vaší pozice.
The naquadah signal is emanating approximately a half-mile north of your position.
Od toho keře asi půl míle.
From this bush, about a half a mile.
Odtud, je to asi půl míle k rokli.
From there, it is but a half mile to the gorge.
Ústila, ehm, asi půl míle tím směrem.
It, uh, surfaced about a half a mile that way.
Ten je asi půl míle tudy.
The spot is, like, a half of a mile that way.
Našel jsem to v poušti asi půl míle od místa havárie.
In the desert a half a mile from the crash site.
Asi půl míle, pauly.
About a half a mile, pauly.
Asi půl míle.
About a half a mile.
Ale měl by být někde pěšky asi půl míle západně od domu.
But he's on foot now, about a half mile west of the house.
Locke našel, ehm... vchod do krytu v zemi asi půl míle odtud.
Locke found, uh... a hatch in the ground about a half mile from here.
Je to asi půl míle po silnici 23, přímo za hranicí v rhodesu.
It's about half-a-mile down route 23, just over the border in rhodes.
Policie našla auto té rukojmí opuštěné asi půl míle daleko, po o'connellovi ani stopa.
The police found the hostage's car abandoned about a half a mile away, no signs of o'connell.
K tragědii pak došlo na mostě u jezera, asi půl míle od domu.
As to the tragedy, it takes place across a bridge over the lake half mile from the house.

Results: 24, Time: 0.116

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "asi půl míle"


"Asi půl míle" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More