BYL TVŮJ OTEC IN ENGLISH

Translation of Byl Tvůj Otec in English

Results: 217, Time: 0.1802

your father was (73) your dad was (10) your father were (12) were your father (6) your father is (3)

Examples of using Byl Tvůj Otec in a sentence and their translations

Kdyby byl tvůj otec naživu, podpořil by nás.
If your father was alive, he would support us.
Byl tvůj otec zničený.
Your father was devastated.

Your dad was

Ještě když byl tvůj otec zahořklý a dělal mě ze života peklo.
When your dad was always bitter and made my life hell.
Přesně jako byl tvůj otec.
Just like your dad was.
Other sentence examples
Ten měsíc byl tvůj otec jmenován vrchním velitelem.
That month your father was appointed Chief Commander.
Kdyby tady byl tvůj otec, ten by to roztočil!
If only your father were here, he would light a different flame!
Neříkala jsi mi, že byl tvůj otec zraněn ve Vietnamu?
Didn't you tell me your father was wounded in Vietnam?
Kdybych byl tvůj otec, byl bych na tebe pyšný.
If I were your father, I would have been proud.
Ve tvém věku byl tvůj otec.
At your age your dad was.
A kdyby byl tvůj otec naživu, určitě by řekl to samé.
If your father were alive, I'm sure he would say the same thing.
Tehdy byl tvůj otec ohledně peněz mnohem chytřejší než já.
Back then your father was much smarter than me with money.
To byl tvůj otec, Barabáši.
That were your father, Barabbas.
Kdyby jen byl tvůj otec tak pracovitý jako ty.
If only your father is as diligent as you.
Kdyby tu byl tvůj otec.
If your father were here.
Jakeu, já vím kdo byl tvůj otec.
Jake, I know who your dad was.
Jen bych si přála, aby byl tvůj otec naživu a mohl to vidět!
I only wish your father were alive to see this!
Říkal jsi, že jsi měl sluchátka, když byl tvůj otec napaden.
You said you were wearing headphones when your dad was attacked.
A kdyby byl tvůj otec naživu, řekl by ti to samé.
And if your father was alive, he would tell you the same thing.
Kdyby tady byl tvůj otec.
If your father were here.
Hele, Maxi,- kdyby tady teď byl tvůj otec.
Look, Max, if your dad was here right now.
Netušila jsem, že byl tvůj otec zavřen v Petawawě.
I had no idea your father was locked up in Petawawa.
Jen jsem si přála, aby tu byl tvůj otec.
I just wish your dad was here.
Když byl tvůj otec naživu?
When your father was alive?
Kdyby tu byl tvůj otec.
If only your father were here.
Myslíš, že je to kvůli tomu, že byl tvůj otec Grimm?
You think it's'cause your dad was a Grimm?
Kdyby to byl tvůj otec, věděl by, co má dělat!
If your father were alive, he would know what to do!
Pokud byl tvůj otec mrtvý, dávala sis to za vinu.
If your father was dead you would be blaming yourself.
Že byl tvůj otec zbabělec, který se nedokázal postavit vlastním rodičům.
That your father was a coward who wouldn't stand up to his parents.
Kdyby tu tak byl tvůj otec, aby viděl, co hodlám udělat.
If only your father were here now to see what I am about to do.
Kdyby tu jen byl tvůj otec.
If only your father were here.

Results: 217, Time: 0.1802

Word by word translation


byl
- was have would is been
tvůj
- your yours
otec
- father dad daddy papa fathers

"Byl tvůj otec" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More