Translation of "celý svůj život" in English

Results: 1251, Time: 0.0038

my whole life my entire life your whole life all my iife i've spent my life the rest of your life day of my life the rest of my life

Examples of Celý Svůj Život in a Sentence

Žiju v Pawnee celý svůj život .
i've lived in Pawnee my whole life .
Riley, znám tě celý svůj život .
Riley, i've known you my entire life .
Jimmy, byl jsi náměsíčný celý svůj život .
Jimmy, you have been sleepwalking your whole life .
Tak toto je město Zinj které já hledám celý svůj život .
- What is this? It is the city of Zinj that I have looked for all my Iife .
Celý svůj život dělám přesně to, co je mi řečeno.
i've spent my life doing exactly what i've been told.
Budeš v jejím životě po celý svůj život .
you'll be in her life for the rest of your life .
Žiju s touhle nemocí celý svůj život , 24 hodin denně.
I have lived with this illness every day of my life , 24-7.
Jonah se strašně soustředil na budoucnost a já jsem nebyla připravená zavázat se mu na celý svůj život .
Jonah was so focused on the future, and I just wasn't in a place where I was ready to commit for the rest of my life .
Znám ho celý svůj život a stále tě miluji.
i've known him my whole life , and I still love you.
Já vím. Žila jsem v tomhle pokoji celý svůj život .
I lived in this room my entire life .
Kalilah a Dimnah noc, vzpomínáš na celý svůj život .
Kalilah and Dimnah night, you remember for your whole life .
Na tenhle moment jsem čekal celý svůj život
d This is the moment that I waited all my Iife for d
ale celý svůj život jsem se stranil lidí nebo jsem se upínal k někomu, koho jsem nemohl mít.
But i've spent my life running away from people or pinning my hopes on somebody I can't have.
" Drž hubu, nebo toho budeš litovat celý svůj život ."
-" No, shut up." Or you'll regret it for the rest of your life ."
Protože celý svůj život jsem od sebe očekával něco víc.
Because every day of my life , I expect more out of myself.
Chci si dnešní noc pamatovat celý svůj život a nechci se tím tajit.
I want to remember this night for the rest of my life , and I don't want it to be a secret.
A já jsem čekal celý svůj život splnit můj princi vikomt.
And i've waited my whole life to meet my Prince Viscount.
Celý svůj život jsem chtěl být agentem FBI.
I wanted to be an FBI agent my entire life .
Takže tu žijete celý svůj život ?
So you've lived here your whole life ?
Těžko se to vyslovuje, ale je to večer, na který budu zřejmě vzpomínat celý svůj život .
Well, it's an evening... it's hard to speak, but... An evening which I will remember for all my Iife , obviously.
Lois, celý svůj život se snažím ve všech otázkách vynechávat rasu.
Lois, i've spent my life trying to keep race out of things.
Kdyby sis se mnou jen promluvila, mohl bych ti pomoct pochopit, že ty, slečno Donovanová, nemusíš něčemu zavázat celý svůj život dneska.
Look, if you had just talked to me I might have been able to help you understand that you, Miss Donovan, do not have to commit to the rest of your life today.
Věřte mi, že s tím budu žít celý svůj život .
Believe me, I have to live with that every day of my life .
rozzáří, až poprvé uvidí hřiště. A to já budu na ten okamžik celý svůj život vzpomínat, ne ty.
first time, and i'm the one who gets to relive that moment for the rest of my life , not you.
Možná ano, ale toto je místo, kde žijeme, kde jsem žil celý svůj život .
Maybe so, but this is where we live, where i've lived my whole life ...
Bojoval jsem Sonnyho se za celý svůj život , ale on byl monstrum.
I fought Sonny down for my entire life , but he was a monster.
Ty-- ty jsi ho chránil celý svůj život .
You... you've been protecting him your whole life .
tohle je chvíle, na kterou jsem čekal celý svůj život jako Fénix vstávající z popela jsem šampión se srdcem bojovníka tohle je chvíle, na kterou jsem čekal celý svůj život jako Fénix vstávající z popela se srdcem bojovníka tohle je chvíle, na kterou jsem čekal celý svůj život
d I'ma play it with my heart d d And give it all I got d d Yeah, yeah, yeah d d This is the moment that I waited all my Iife for d d As the phoenix rise d d i'm a champion with the heart of a warrior d d This is the moment that I waited all my Iife for d d i'm the phoenix rising, champion d d With the heart of a warrior d d This is the moment that I waited all my Iife for d d i'm the phoenix rising, champion d d With the heart of Serena d
Celý svůj život bojuji za svobodu. Za volnost. Aby lidé mohli žít.
i've spent my life fighting for freedom, for liberty, for the human right to live.
A pravda je... Že se přes to nepřeneseš, na celý svůj život a to bys možná neměla...
And the truth is... you're going to beat yourself up over it for the rest of your life , and you probably should...

Results: 1251, Time: 0.0038

NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More