CHTĚLI JSME TI DÁT IN ENGLISH

What does chtěli jsme ti dát mean in Czech

Results: 9592992, Time: 0.0963

Examples of using Chtěli Jsme Ti Dát in a sentence and their translations

Chtěli jsme ti dát bundu, protože to víc lichotí typu tvé postavy.
We wanted to put you in the jacket because it's more flattering for your body type.
Chtěli jsme ti dát druhou šanci.
We were trying to give you a second chance.
Chtěli jsme ti dát hada do kraťasů.
We were gonna put a snake in your shorts.
Chtěli jsme ti dát možnost, abys nám k tomu sama něco řekla.
We wanted to give you a break and hear what you had to say.

Když ti to speciální kafe tak chutnalo, chtěli jsme ti dát tvé vlastní.
Since the special coffee was to your liking, we wanted to give you your own do-it-yourself package.
V médiích a na internetu se toho píše hodně a chtěli jsme ti dát šanci, abys to vysvětlila.
A lot's been swirling around in the media, on the internet, and we wanted to give you a chance to set the record straight.
Chtěli jsme ti dát vědět, že se našlo auto silver.
We wanted to let you know they found silver's car.
Chtěli jsme ti dát lekci.
We were trying to teach you a lesson.
Chtěla jsem to dát dopředu na recepci, ale myslím, že by to bylo příliš nízko.
I wanted to put it on the front desk, but i think it might be a tad short.
Chtěla jsem to dát jejím rodičům, aby to dali maisy, až bude dostatečně stará... ale nemohla jsem.
I wanted to give it to her parents to give to maisy when she was old enough... but i couldn't.
Než půjdeš, chtěli bychom ti dát tohle.
Before you go, we would like you to have this.
V práci to vážně bylo šílený a fakt mi přijela kamarádka a chtěly jsme ti dát dárek tvých snů.
Work has been crazy, and i do have a friend in town, and we were gonna give you your dream gift.
Chtěl jsem to dát melanie.
I wanted to give it to melanie.
Chtěl jsem to dát nanali...!
I wanted to give this to nunnally!
Chtěla jsem to dát své dceři.
I was hoping to give it to my daughter someday.
Chtěla jsem to dát novému miminku.
I wanted to give it to the new baby.
Chtěl jsem tomu dát čas.
I was just trying to give it a little time.
Chtěl bych to dát do koupelny.
I'm gonna put it in the bathroom. my hands!
Chtěl bych tomu dát víc.
I would like to put more in it.
Jo a nechtěl jsem to dát bažantovi.
Yeah, and i didn't want to give it to a rookie.
Chtěla jsem to dát marvě, ale možná by sis z toho něco vybrala.
I was gonna give it to marva, but i thought you might like to take a look.
Chtěl jsem to dát chianě, ale spletl jsem se.
I was going to give it to chiana, but i was wrong.
Chtěl jsem to dát holce, co pracuje ve starbucks.
I was gonna give it to the girl that works in my starbucks.
Chtěla jsem tomu dát šanci a pokusit se o to, ale děsí mě tvá nejistota.
I was willing to take a chance and do this, but it scares me that you're so unsure.
Chtěli jsme ti něco dát.
We wanted to give you something.
Chtěli jsme ti tohle dát.
We wanted to give you these.
Chtěl bych to dát mámě s tátou. kdyby chtěli.
I wanted it to mom and dad give if they want to see.
Chtěli jsme ti dát něco z francie.
We wanted it to be from france.
Chtěl bych to dát na střechu.
What i would like is to rebuild it on the roof.
Chtěl jsem to dát na facebook.
I was gonna post the footage to my facebook.

Results: 9592992, Time: 0.0963

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More