CO SE VÁM ZLÍBÍ IN ENGLISH

What does co se vám zlíbí mean in Czech

S Synonyms

Results: 24, Time: 0.0572

Examples of using Co Se Vám Zlíbí in a sentence and their translations

Můžete si brát, co se vám zlíbí.
So you can take whatever you want.
Nemůžete si tu dělat, co se vám zlíbí pane brest!
You are not allowed to do whatever you want mr. brest!
Ve vesnici mati si pak můžete dělat co se vám zlíbí.
You can do whatever you want at the mati village.
Aha, takže vy si vyvěsíte ceduli a můžete dělat, co se vám zlíbí.
You put up a sign so you can do whatever you want.

Udělejte s ní, co se vám zlíbí!
Do with her what you will.- no! no!
Pizza, kino, co se vám zlíbí.
Pizza, cinema, whatever you like.
Můžete si se mnou dělat, co se vám zlíbí.
You can do with me as you like.
Mysleli jste si, že si můžete dělat, co se vám zlíbí!
You thought you could do what you liked!
Myslíte si, že můžete dělat co se vám zlíbí vrstvě služebnictva! ne, ne.
You think you can do whatever you want to the servant class!
Ale vy, oceněný polda, poručík, vy můžete dělat, co se vám zlíbí.
But you, a decorated cop, a lieutenant, you can do whatever you want.
Jak mě chceš zpět v čase děláte to, co se vám zlíbí.
As you would stepped back in time you have to do what you please.
Dobře, můžu jít na příď a viset z kotevního řetězu, a vy můžete zůstat na zádi a dělat, co se vám zlíbí.
Well, i will go in the bow and hang off the anchor chain, you stay back in the stern and do whatever you have to.
Myslíte, že si sem můžete přijít a dělat, co se vám zlíbí? pardon.
You think you can come up here and do whatever you please!
Pořád si děláš, co se ti zlíbí.
You always think you can do whatever you want!
Můžeš udělat, co se ti zlíbí.
You can do whatever you want to do.
Nemůžeš mě přinutit dělat co se ti zlíbí.
You can't make me do whatever you want.
Užívej si a dělej, co se ti zlíbí.
Have some fun and do whatever you want.
Dělej, co se ti zlíbí.
Do what you please.
Ty si dělej, co se ti zlíbí.
What you can do what he wants to have.
Ty si samozřejmě dělej, co se ti zlíbí.
Of course you can do whatever you want to.
Nemysli si, že si můžeš dělat, co se ti zlíbí jen proto, žes byla mamurův oblíbenec!
Don't think you can do whatever you want just because you were mamuro's favorite!
Myslíš si, že když tu náš bratr není, tak že si můžeš dělat, co se ti zlíbí?
Don't ever think you can do whatever you want while big brother isn't here?
Myslíš si, že mě a joshovi můžeš říkat co se ti zlíbí.
You think that you can just say anything that you want to me, to josh.
Už mě trochu unavuje, jak tu výmluvu využíváš, abys mě přinutila udělat, co se ti zlíbí.
I'm getting a little tired of you using that excuse to make me do anything that you want.

Results: 24, Time: 0.0572

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "co se vám zlíbí"


"Co se vám zlíbí" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More