Translation of "dámy a pánové" in English

Results: 14663, Time: 0.0044

Examples of Dámy A Pánové in a Sentence

A tady jsou, dámy a pánové .
And here they are, ladies and gentlemen .
Dobré odpoledne, dámy a pánové .
Good afternoon, ladies and gents .
Nello, dámy a pánové !
Nello, ladies and gentlemen !
Dobré ráno, dámy a pánové .
Good morning, ladies and gents .
Ale víte co, dámy a pánové ?
But you know what, ladies and gentlemen ?
Tak jsme tady, dámy a pánové .
Here we are, ladies and gents .
Ano, dámy a pánové .
Yes, ladies and gentlemen .
Takže dámy a pánové , je čas si o té noci promluvit.
So, ladies and gents , it's time to talk about that night.
Dámy a pánové , bratři a sestry, náš milovaný přítel,
Ladies and gentlemen , brothers and sisters, our beloved friend
Hej, otec, dámy a pánové .
Hey, my father, ladies and gents .
Dámy a pánové , Igor a Andruša.
ANNOUNCER: Ladies and gentlemen , Igor and Andrusha.
Je zde, dámy a pánové . Osobně.
She is here, ladies and gents , live and in person.
Ano, dámy a pánové , pohřeb!
Yes, ladies and gentlemen , a funeral
" Dámy a pánové , tatínkové a maminky.
" Ladies and gents , papas and mamas.
( SK) Děkuji vám, pane předsedající, dámy a pánové .
( SK) Thank you, Mr President, ladies and gentlemen .
Vítejte na palubě raketoplánu na Zephyr dámy a pánové . Očekávaný přílet za 15 minut.
Welcome aboard the Zephyr shuttle, ladies and gents , we'll be arriving at our destination in 15 minutes.
A nyní, dámy a pánové , paní a pan Simmonsovi.
And now, ladies and gentlemen , Mr. And Mrs. Roger Simmons.
Krásný to den, dámy a pánové !
Good day, ladies and gents !
Můj otec, dámy a pánové .
My father, ladies and gentlemen .
Dámy a pánové , čas na oběd.
Ladies and gents , that's lunch!
Jsem tu, dámy a pánové .
Here I am, ladies and gentlemen .
Salty a Pepper, dámy a pánové !
Salty and Pepper, ladies and gents !
Slyšeli jste to, dámy a pánové !
You heard it, ladies and gentlemen !
Pasy, dámy a pánové .
Passports, ladies and gents .
Dobrý večer, dámy a pánové .
Good evening, ladies and gentlemen .
Jen poslouchejte, dámy a pánové ... vtipné básně, které jsouvhodné.. pro tyto improvizované příležitosti a pořemýšlejte než obrátite oči vsloup..
All right, ladies and gents ... comical poems suitable for the occasion... extemporized and thought up before your very eyes.
Dámy a pánové , pan Sampaio.
Ladies and gentlemen , Mr Sampaio.
A teď, dámy a pánové tady to je, show na kterou jste čekali, show o které jste tolik slyšeli.
Now, ladies and gents , here it is, the show you've been waiting for, the show you've heard so much about.
-" Dobrý večer, dámy a pánové " Jo.
-" Good evening, ladies and gentlemen ..."- Yeah.
Vše v pořádku, dámy a pánové , omlouvám se za to.
All right, ladies and gents , sorry about that.

Results: 14663, Time: 0.0044

SEE ALSO
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More