DNES BUDEME MÍT IN ENGLISH

What does dnes budeme mít mean in Czech

S Synonyms

Results: 8193019, Time: 0.1861

Examples of using Dnes Budeme Mít in a sentence and their translations

Dnes budeme mít přednášku o morálním kodexu prodejce, protože nedávno, aniž bych někoho zmiňovala jménem, byl ve společnosti problém s chováním.
Pos( 190 200)} today we're gonna have a business ethics seminar,{\ pos( 190 200)} because recently, without mentioning any names,{\ pos( 190 200)} there has been some misconduct at corporate.
Dnes budeme mít sex.
Dnes budeme mít vepřové, philipe.
We're having pork tonight, philip.
Nevěděl jsem, že dnes budeme mít návštěvu.
I didn't know we would have any visitors tonight.

Tak, goku, dnes budeme mít řádné rande.
Okay, goku-sa, today we're going to have a real date!
Pánové, dnes budeme mít přednášku na rentgenovém pracovišti.
Gentlemen, today we will be having the lecture in roentgen's room.
Lidi, dnes budeme mít plný sál.
People, it's going to be a full house.
Dnes budeme mít všechny ty peníze?
Today is the day we get all that money?
Dnes budeme mít party ve stylu roku 1899!
Tonight, we're all going to party like it's 1899!
Myslíš, že dnes budeme mít sex?
Do you think we're gonna have sex tonight?
Dnes budeme mít přednášku s naším poradcem panem mackeym.
This morning we're going to have a special lecture from your school counselor, mr.
Dnes budeme mít rychlou hodinu o mostech.
Tonight, we're gonna have a nice, quick class on bridges.
Dnes budeme mít hosta, tak tak se trochu seber.
We're gonna have a houseguest tonight, so remember to pick up.
Myslela jsem, že dnes budeme mít zase tu brzkou noc.
I thought we was going to have another early night.
Dnes budeme mít hosty, tak se ujisti, že to tu bude uklizené.
We may have guests coming today, so make sure the place is clean.
Dnes budeme mít piknik.
Today we're going to have a picnic.
Dnes nebudeme mít svatbu.
We are not going to be having a wedding today.
Dnes budeme mít k večeři pečínku.
We're having roast tonight.
Dnes budeme mít tvůj oblíbený- mločí oči.
We're having your favorite, eye of newt.
Dnes budeme mít večeři u mých rodičů.
Also, uh, we're having dinner at my parents' tonight.
Cody, zdá se, že dnes budeme mít teplou večeři.
Cody, looks like we're gonna get us a hot supper tonight.
Takže dnes budu mít štěstí.
Well today must be my lucky day.
To jsem rád, že se věci vracejí k normálu, protože dnes budeme mít hodně napilno.
Well, i'm glad things are getting back to normal because it's going to be very busy today.
Je to něco okolo 742 mil za hodinu... ale doufáme, že dnes budeme mít rekord nový.
That would be 742 miles per hour... but we hope to have a new record today.
Dnes budeme mít hody.
We will have a feast.
Takže dnes budeme mít dvě popravy.
It seems that we will have two hangings today.
Dnes budeme mít spoustu odpadků.
There will be a lot of garbage today.
Dnes budeme mít důležitého hosta.
We will have an important guest tonight.
Dnes budeme mít v kalinze posvícení.
Today we will have a feast in kalinga.
Myslíš, že dnes budeme mít sex?
Do you think we will have sex tonight?

Results: 8193019, Time: 0.1861

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "dnes budeme mít"


"Dnes budeme mít" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More