DOSTANE NÁS TO IN ENGLISH

What does dostane nás to mean in Czech

Results: 30, Time: 0.0731

it gets us (3)

Examples of using Dostane Nás To in a sentence and their translations

No, dostane nás to mnohem rychleji k islandu.
Well, it gets us to iceland a lot faster.
Dostane nás to zpátky na stopu.
It gets us back on the trail,
Dostane nás to odsud k soukromýmu terminálu.
It gets us from here to the private terminal.
Zlato, dostane nás to z bryndy.
It gets us out of a hole, love.

Dostane nás to číslo ven?
How does that get us out of here?
Dostane nás to pryč od našich mám?
It will get us away from our moms?
Dostane nás to z týhle zatracený zácpy.
It will take us out of this bloody traffic.
Dostane nás to blíž?
Does that get us closer?
Dostane nás to na tu vesmírnou loď?
It will get us on the alien ship?
Otevřete ty dveře a dostane nás to!
You open that door, and we have had it!
Dostalo nás to až sem.
It got us this far.
Ale dostane mě to do nemocnice.
But it will get me into a hospital.
Dostane mě to stavu, kdy budu šířit vánoční náladu.
It puts me in the mood to spread holiday cheer.
Nedostane nás to do nějakejch sraček s tvýma kámošema v modrým?
This gonna get us into any shit with your pals in blue?
Dostane mě to do nálady.
Helps me get in the mood.
Dostane mě to odtud pryč?
Is it gonna get me out of here?
Dostane mě to zpátky do d.
Does it get me back to d.
Dostane mě to zpět do armády?
Can it get me back in the army?
Nedostalo mě to, že novorozeně bylo jen tak odložené na stanici.
What got me wasn't a newborn abandoned at a fire station.
A ne, nedostalo mě to.
And, no, it hasn't got me.
Jo dostalo mě to o den později.
Yeah, it got me a day late.
Ale dostalo mě to na správné místo k uzavření dohody s mollarim.
But it put me in the right place to strike a deal with mollari.
Dostalo mě to tam, kde dnes jsem.
It put me where i am today.
Ale všechno se stalo a dostalo mě to sem.
But everything happened, and it got me here.
Dostalo mě to, protože jsi dole, a najednou zase nahoře.
That got me jazzed because you're down and then you're up.
Dostalo mě to z malérů.
Finding it got me out of some trouble.
Dostalo mě to restování.
It's the sear that got me.
Dostalo mě to sem.
It got me in here.
Dostalo mě to!
It got me.
Dostalo mě to přes slídiče.
It got me past the watchers.

Results: 30, Time: 0.0731

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More