HODNĚ JSTE MI IN ENGLISH

What does hodně jste mi mean in Czech

S Synonyms

Results: 13, Time: 0.1378

Examples of using Hodně Jste Mi in a sentence and their translations

Víte doktore, hodně jste mi pomohl.
You know, doc, you helped me a lot.
Hodně jste mi pomohla.
You ' ve helped me a lot.
Hodně jste mi pomohl.
You have helped me a lot.
Lidi... hodně jste mi pomohli.
Everybody... y-you mean a lot to me.

Ne, hodně jsi mi pomáhal.
You helped me a lot.
Hodně jsi mi ublížila, geet.
You have hurt me a lot geet.
Hodně jsi mi pomohl, děkuju.
Well, you helped me a lot, so thank you.
Uvědomuju si, jak hodně jsi mi nechyběl.
I'm realizing how much i didn't miss you.
Hodně jste nám pomohl.
You have helped us a lot.
Hodně jsem o nás přemýšlel.
I have been thinking about us a lot.
Hodně je nás v berlíně.
We're big in berlin.
Hodně jsi nám pomohl, jacobe.
You helped us a lot, jacob.
Malej bílej kluku, hodně jsi mě naučil... o mě a rasových vstazích.
Little white boy, you have taught me a lot... about myself and race relations.

Results: 13, Time: 0.1378

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "hodně jste mi"


mě mnoho
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More