JÁ IN ENGLISH

What does mean in Czech

Results: 325343, Time: 0.1264

i (290289) me (34520) i'll i (41) i've i (18) i'll-i (8)

Examples of using in a sentence and their translations

I sama jsem se dříve velice chtěla stát právě takovou energickou a silnou!
I myself really wanted previously to become very strong and energetic!
Ale jsem věděla, že o modlitbu můžu poprosit právě ji.
But i knew that i could just ask her about prayer.
Hele, já ... já o té dýmce popřemýšlím.
No. look, i'll . . . i will... think about the pipe.
Ale jsem nechtěla něco nechávat « na potom ».
But i did not want to leave something“ for later”.

A jsem se znovu ponořila do ohnivého oceánu.
And i again plunged into the ocean of fire.
Ale... ... jsem trénoval.
But I... i've . . . i have... been practicing.
Ale já ... já to zas doženu.
But i'll . . . i will... catch up with it.
Jo, a silver.
Yeah, me and silver.
No, , uh, musím na chvilku odběhnout.
Well, i've . . . i have... got to run out for a sec.
Počkejte tady, skočím pro phillipa.
S-stay here. i'll . . . i will... get phillip now.
Dobře, ... budu k vám upřímný.
OK, i'll-i will- level with you.
Poznávej: jak miluji tebe, jak miluji ostatní ….
Distinguish between: how i love you — and how i love others.
Vy a , rone.
You and me, ron.
Víš, ... zaplatím ti.
You know, i'll . . . i will... pay you.
Ale ... snažil jsem se, co jsem mohl.
But i've . . . i have... been trying my best.
je prodám jako otroky ve městě hedeby v jutsku.
I will sell them as slaves in hedebyu in jutland.
s janet promluvím a... ne.
Well, i'll-i will- talk to janet and i'll.
Víš... a walt.
You know me and walt.
No, já ... já ti někoho najdu.
Well, i'll . . . i will... find you somebody.
No... ... už jsem viděl dost.
Ok... i've . . . i have... seen enough.
tě znám velmi dávno a velice tě miluji!
I have known you for a long time and i love you very much!
Tak to zkusím pozdějc.
Anyway, i'll-i will- try again later.
Podívej, ... zkontroluju satelity.
Look, i'll . . . i will... check the satellites.
Víš, ... byl jsem zde velmi dlouho.
You know, i've . . . i have... been here for a very long time.
Oukey, jo, já- já nějakou vyberu.
Okay, yeah, i'll-i will- pick a restaurant.
Víš, že bryan a , jsme staří přátelé.
You know, bryan and me, we're old friends.
Můj bůh — on se mnou mluví — a ho slyším!
My god — he spokes to me — and i heard him!

Results: 325343, Time: 0.1264

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More