JÁ JSEM HEREČKA IN ENGLISH

What does já jsem herečka mean in Czech

Results: 30, Time: 0.1509

i'm an actress (5)

Examples of using Já Jsem Herečka in a sentence and their translations

Takže já jsem herečka. bývalá herečka.
I'm an actress,... a former actress,
A já jsem herečka.
And i'm an actress.
Víte, paní randová, já jsem herečka a tanečnice.
Rand, i'm an actress and a dancer.
Já jsem herečka.
Well, i'm an actress.

Já jsem herečka, ty můžeš fingovat a já ti pomůžu.
I'm an actress, you can fake it, and i will help you.
Teda promiň! já jsem herečka!
Excuse me, but i am an actress.
Já jsem herečka, ne kráska.
I am an actress, not a beauty.
Promiň, ale já jsem herečka!
Pardon me, i am an actress!
Ne, já jsem herečka.
No, i'm an actor.
Já jsem herečka, melánie, né někdo, kdo se zapojuje.
I'm an actor, melanie, not an" interactor.".
Ano, já jsem herec.
Yes, i'm an actor.
Jo, ale já jsem herec, liz.
Yeah, well, i'm an actor, liz.
Bene, já jsem herec.
Ben, i'm an actor.
Poslouchejte, já jsem herec, vy jste agent.
Listen, i'm an actor, you're an agent.
Protože já jsem herec.
Because i'm an actor.
Víš, já jsem herec, ne?
You see i'm an actor, right?
Já jsem herec, paní.
Actually i'm an actor, ma'am.
Víš, rach, já jsem herec.
You see, rach, i'm an actor.
Já nejsem herečka.
I'm not an actress.
A ty ses zmýlil. já nejsem herečka!
And you were mistaken- i'm not an actress!
Já jsem herec a spisovatel.
I am an actor and writer.
Nevím, jestli sis všiml, ale já jsem herec.
I don't know if you have noticed, but i'm a thespian.
Moji přátelé a já jsme herci, to je pravda.
My friends and i are actors, this is the truth.
Paul, i am not an actor.
Já nejsem herec.
I'm no actor.
Jeden z nás je herec a herci nejsou lidé.
One of us is an actor, and actors are not people.
Každá cesta chlap pro mě, je herec.
Every road guy, to me, is an actor.
Ale my jsme herci!
My nejsme herci.
We're not actors.
Bez ohledu na to co říkají, my jsme herci.
No matter what they say, we are actors.

Results: 30, Time: 0.1509

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More