JÁ TI MŮŽU ŘÍCT IN ENGLISH

What does já ti můžu říct mean in Czech

Results: 6548044, Time: 0.0711

Examples of using Já Ti Můžu Říct in a sentence and their translations

Můžeme obstarat guinevere a ty mi povíš všechno o joeovi a já ti můžu říct o svém úžasném ránu.
We can do guinevere, and you can tell me all about joe and i can tell you about my amazing morning.
Já ti můžu říct, kdo není.
Well, i can tell you who isn't.
Já ti můžu říct, že seš kokot.
I can just tell that you're a dick.
Ale já ti můžu říct opravdovou historku.
I can tell you a real story.

Já ti můžu říct, kde měl být.
I can tell you where he was supposed to be.
Mně to můžeš říct, já nejsem policie.
You can tell me. i'm not the police!
Já tomu nerozumím, proč mi to nemůžeš říct?
I don't really get why you can't just tell me.
jsem ředitel CIA, mně to můžeš říct.
I'm the head of the CIA! you can tell me!
Já to můžu říct anglicky.
I can say it in english.
Já ti nemohu říct nic.
I can tell you nothing.
Já to nemůžu říct.
Ani já to nemůžu říct tobě.
And i can't tell you either.
Mě to můžeš říct.
You could tell me the bad stuff.
AH-H, YOU CAN TELL US.
Mě to můžeš říct.
You can tell me. got his prints.
Nám to můžete říct.
You can tell us. we're.
Mně to můžeš říct.
Nám to můžete říct.
Whispering you can tell us.
Mně to může říct.
He can tell me.
Ale mě to můžete říct.
Oh, come on, you can tell me.
Mně to můžeš říct vždycky.
You can always tell me.
Já ti můžu říct, aby sis dala pohov.
I can tell you to back off.
Mně to můžeš říct.
It is, you could tell me.
Mně to můžete říct.
Honestly, you can tell me.
Mně to můžeš říct.
Oh, you can tell me.
Tak mi to můžeš říct.
But you do, presumably, and you can tell me.
To nám to nemohl říct dřív?
Couldn't he tell us before?
Mně to můžeš říct, catherine.
You can tell me, catherine.
Proč mi to nemůžeš říct?
Why can't you tell me?
to můžeš říct, čéče.
You can tell me, man.

Results: 6548044, Time: 0.0711

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More