JÍ TO SLUŠÍ IN ENGLISH

What does jí to sluší mean in Czech

Results: 5402598, Time: 0.2153

Examples of using Jí To Sluší in a sentence and their translations

Řekni , že jí to sluší.
Tell her how well she's looking.
Pochval ji, jak jí to sluší.
Compliment her on how great she looks.
Řekni , že jí to sluší.
Tell her she looks pretty.
A řekni , že jí to sluší a jak moc miluješ její zapečené nudle s tuňákem.
Oh, and tell her she looks pretty, and how much you like her tuna noodle casserole.

Ale jakmile dívku zaznamenáte, je důležité okamžitě říct, jak jí to sluší.
But when you do notice her, it is vital to say how pretty she is looking straightaway.
Ano, moc jí to sluší.
Yes, and it suits her very?
Řekněte, že jí to sluší.
Tell her she looks nice.
Podle mě jí to sluší.
I think it looks really nice.
Usmívejte se a řekněte, že jí to sluší.
You have gotta smile and tell her she looks good.
Ne, ale podívejte, jak jí to sluší.
No, but you look how pretty she looks in it.
V té zástěře jí to sluší, že?
She looks pretty cute in that apron, doesn't she?
Moc jí to sluší v tom růžovém pyžamku, viď, vanesso?
She's very pretty in her pink pajamas, aren't you, vanessa?
Neřekl jsem, že jí to sluší víc než tobě.
I didn't say she looks better than you.
Nemusí nosit něco praktického, hlavně, že jí to sluší.
She wouldn't wear anything practical, but at least she's decent.
Mně se nikdy nestalo, že bych někam vešla a všichni hned:" óóó" a" ááá" a" že jí to sluší?".
I have just never walked into a room and had everyone go," ooh" and" ah" and" isn't she elegant?".
Ne, moc ji to sluší.
No, it suits her very well.
Jak mu to sluší!
HOW ELEGANT HE LOOKS.
Nemyslíš, že mu to sluší?
You don't think he looks nice?
Bude jí to slušet, té mladé blondýně.
It will look good on her, the young, blonde woman.
Samozřejmě, moc mu to sluší.
Of course. he's too good looking.
A moc jí to slušelo.
And she looked so beautiful in it.
Hele, jak jí to slušelo.
Look how pretty she was.
Že jim to sluší v těch uniformách?
Don't they look adorable in their uniforms?
No, ale stejně mu to sluší, ne?
Well, we can still say he looks sweet, can't we?
Vzpomínáš, vi, jak jí to slušelo?
Remember, vi, how lovely she was?
Nemyslíte, že by jí to slušelo?
Don't you think it will be pretty on her?
Mohl bys říct sestře, že jí to sluší?
Will you tell your sister how nice she looks?
Fakt mu to sluší!
It really suits him!
Takhle mu to sluší.
He looks fine the way he is.
Prostě řekni, že jí to sluší až přijde... a když budeš potřebovat pauzu, a budeš chtít na telefonu koukat na filmy, řekni, že máš" naléhavý osobní důvod.".
Just tell her she looks pretty when she shows up, and if you do need a break, like to watch a movie on your phone, tell her you have" an urgent personal matter.".

Results: 5402598, Time: 0.2153

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Jí to sluší" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More