Translation of "jak se cítíš" in English

Results: 1179, Time: 0.0079

Examples of Jak Se Cítíš in a Sentence

Vím, jak se cítíš , Liz.
I know how you feel , Liz.
A jak se cítíš teď?
Hej, jak se cítíš , Ibu?
Hey, how you feelin ', ibou?
A jak se cítíš , Jeremy, když víš, že umřeš?
And how does that make you feel , Jeremy, knowing you're going to die?
Ne, Rinko vím, jak se cítíš .
No, Rinko. I know how you feel .
- Bethany, jak se cítíš ?
- Bethany, how are you feeling ?
Jak se cítíš , Whipe?
How you feelin ', Whip?
Jak se cítíš , synku? Neprojít tolikrát testy?
How does that make you feel , son, flunking that test that many times?
Víme, jak se cítíš Vicki.
We know how you feel Vicki.
Charlie, jak se cítíš ?
Charlie, how are you feeling ?
Jak se cítíš , Victore?
How you feelin ', Victor?
Vzal jsem ti věci, jak se cítíš ?
I took your stuff. How does that make you feel ?
Protože vím, jak se cítíš , Joe.
Because I know how you feel , Joe.
Payson, jak se cítíš ?
Payson, how are you feeling ?
- Tati, jak se cítíš ?
- Dad, how you feelin '?
Joan ví, jak se cítíš .
Joan knows how you feel .
- Astrid, jak se cítíš ?
Astrid, how are you feeling ?
Jak se cítíš šampione?
How you feelin ', champ?
Vím, jak se cítíš , Milo.
I know how you feel , Milo.
- Jak se cítíš , Wesley?
- How are you feeling , Wesley?
- Jak se cítíš , Sabrino?
How you feelin ', Sabrina?
Leslie, jak se cítíš ?
Leslie, how you feel ?
Chloe, jak se cítíš ?
Chloe, how are you feeling ?
Jak se cítíš , Pre?
How you feelin ', pre?
Joe, vím jak se cítíš ...
- I know how you feel , Joe.
- Jak se cítíš , Kyle?
How are you feeling , Kyle?
Jak se cítíš , Mikey?
How you feelin ', Mikey?
Ví, jak se cítíš ?
Does she know how you feel ?
Jak se cítíš , Joey?
How are you feeling , Joey?
- Jak se cítíš , Tony?
- How you feelin ', Tony?

Results: 1179, Time: 0.0079

EXAMPLES
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More