JAK SE DAŘÍ IN ENGLISH

Translation of Jak Se Daří in English

S Synonyms

Results: 669, Time: 0.0696

Examples of using Jak Se Daří in a sentence and their translations

Pověz mi, jak se daří maggie?
Tell me, how's maggie?
Jak se daří mojí rostlině?
How's my plant?
Jak se daří, ryane?
How you doing, ryan? adam.
Och, jak se daří, pane blacku?
Oh, how do you do, mr. black?

Ahoj, jak se daří catherine?
Hey. how's catherine?
Pane sheparde, jak se daří?
Mr. shepard, how you doing?
Oh, jak se daří, pane wickhame?
Oh, how do you do, mr. wickham?
Pane doktore, jak se daří mé matce?
Doctor, how's my mother?
Ahoj.- jak se daří, thomasi?
How ya doin', thomas?
Mickey, jak se daří?
Mickey, how you doing?
Jak se daří, nitti?
How you doing, nitti?
Jak se daří rodině, ryane?
How's the family, ryan?
A jak se daří vašemu otci, pánu elrondovi a paní arwen?
And how fares your father lord elrond? and the lady arwen?
Trošku" jak se daří?" od markieho.
A little" how do you do?" from markie.
Pane turrille, jak se daří jeho veličenstvu?
Oh, mr turrill, how fares his majesty?
Jak se daří, abe?
How you doing, abe?
Takže znovu, jak se daří, doktore buchanane?
How do you do again, dr. buchanan?
Zdravím, jak se daří, sterling archer.
Hi, how ya doin, sterling archer.
Jak se daří tobě?
Well, how's things going with you?
Jak se daří mojí malé bridget?
How's my little bridget?
Jak se daří, johnny?
How you doing, johnny?
Mike, jak se daří?
Hey, mike. how ya doin'?
A jak se daří mému růžovému keři?
And how fares my rose bush?
Tak, jak se daří moji nenadále lesbické dceři?
So, how's my suddenly lesbian daughter doing?
Tak jak se daří, pane kane?
So what's going on, mr. kane?
Jak se daří markovi a dětem?
How are mark and the kids?
Jak se daří mikey?
How you doing, mikey?
Ricky, jak se daří?
Ricky, how ya doin'?

Results: 669, Time: 0.0696

Word by word translation


jak
- how the way what do what did what does

S Synonyms of "jak se daří"


"Jak se daří" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More