JAK SE MÁ MÁMA IN ENGLISH

What does jak se má máma mean in Czech

S Synonyms

Results: 16, Time: 0.0576

how's your mom (3)

Examples of using Jak Se Má Máma in a sentence and their translations

Ahoj larci jak se má máma?
Hey, lurch. how's your mom?
Tony. jak se má máma?
Tony, how's your mom?
Jak se má máma?
So how's your mom?
Tak, jak se má máma a táta?
So, how are your mom and dad?

A jak se má máma?
And how is your mom?
Jak se má máma?
How's my mum?
Tak jak se má máma, chrisi?
How's your mum, chris?
Jak se má máma a ostatní?
How your mama and them?
Jak se má máma, stiflere?
How is your mother, stifler?
Jak se má máma?
How is mom doing?
Jak se má máma, archi?
How's your mum, arch?
Jak se má máma a děvčata?
So how are mom and the girls?
Hele shavoo, zapomněl jsem se tě zeptat, jak se má máma?
Yeah, shavoo, i forgot to ask you, man. how's your mom doing?
Jak se máme, mami?
How are we doing, mom?
Jak se máte, mami?
How are you, mama?
Jak se máš, mami?
How you doing, ma?

Results: 16, Time: 0.0576

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "jak se má máma"


"Jak se má máma" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More