JAK VŠICHNI VÍME IN ENGLISH

Translation of Jak všichni víme in English

Results: 30, Time: 0.135

Jak všichni víme
všichni vímejak všichni vímedobře víme

Examples of using Jak všichni víme in a sentence and their translations

Jak všichni víme, čtvrtý dodatek chrání lidi, ne místa.
Protects people, not places. As we all know, the Fourth Amendment.
Jak všichni víme, po naší škole se šíří úzkost. Jo.
In our schools. Now, as we all know, anxiety is an epidemic Yeah.
Jak všichni víme, sociální sítě jsou důležitým komunikačním kanálem.
Social media is an important way of communication. As we all know.
Jak všichni víme, manželství je o sexu a majetku.
Sex and property. As we all know, marriage is about.
Jak všichni víme, neumíš zpívat.
As far as everyone knows, you can't sing.
Jak všichni víme, dnešek je velice důležitý den pro naši zemi.
As you all know, today is a very important day for our country.
Jak všichni víme, získávání nových přátel je tou nejkrásnější věci v životě.
Making a new friend, as we all know, Is one of the sweetest things in life.
Jak všichni víme, každý bojovník má své pigmentoval tělo
As we all know, every fighter has his tattooed body
Jak všichni víme, výkonné orgány evropských orgánů musí
As we all know, decisions for the next few days must be
Jak všichni víme, 21. narozeniny právoplatného jsou opravdu
Is indeed a matter of great public significance. As we all know, the 21st birthday of an heir to the Genovian bloodline.
Jak všichni víme, láska je dlouhá sezóna,
Love is a long season, but over the next into shape, okay? As we all know, I'm gonna whip you couple of hours.
Jak všichni víme, včera byl spáchán zločin. Krádež,
As you all know, a crime was committed yesterday theft,
Jak všichni víme, prezident Ortega nemá dvoutřetinovou většinu v Parlamentě,
As we all know, President Ortega does not have
Jak všichni víme, výsledky byly znepokojivé,
As we all know, the results were disappointing in the first calendar year,
Jak všichni víme, poté co Parlament vyhrál spor u Evropského soudního dvoru,
As we all know, after the European Parliament won a case before the Court of Justice,
Jak všichni víme, musíme ho nalézt zde u evropského stolu,
As we all know, that is to be found here around the European table,
Jak všichni víme, Portugalsko požádalo Evropskou komisi o tyto prostředky
As we all know, Portugal applied to the European Commission for this money in January this year,
Jak všichni víme, Lisabonská smlouva byla odmítnuta v demokratickém referendu v Irsku.
As we all know, the Treaty was rejected in a democratic referendum in Ireland,
Jak všichni víme, Evropská unie je v této oblasti aktivní
As we all know, the EU is active in this area
Jak všichni víme, soukromý sektor v některých zemích zčásti krizi zavinil,
As we are all aware, the private sector was partly responsibile
Jak všichni víme, i to se snadněji řekne,
As we all know, that too is easier said than done,
Jak všichni víme, uzavření
As we all know, it takes eighteen months to two years to achieve and then apply an agreement;
Jak všichni víme, text, o němž budeme zítra hlasovat,
As we all know, the text that we are to vote on tomorrow has
Jak všichni víme, nikdo na tomto světě není dokonalý,
As we all know, nobody is perfect in this world,
Jak všechny víte, můj zaměstnavatel pan DeJong má rád své libry.
As you all know, my employer Mr. DeJong is tight with his guineas.
Jak všichni víte, někdo prozradil toto zařízení a personál.
As you are all aware, this facility and the staff has been compromised.
Jak všichni víte, pracujeme na nových solárně poháněných troubách.
As you all know, we have been working on Veridian's new
Jak všichni víte, část našich vkladů byla uloupena.
As you're all aware, one of our deposits was stolen.
Jak všechny víme je velký favorit Lizzie.
Which we all know is a big Lizzi favorite.
Jak všichni víte, došlo k explozi na mostě Mapo.
As you all know, an explosion at Mapo Bridge occurred.

Results: 30, Time: 0.135

Word by word translation


jak
- how how… hows „how
všichni
- everyone everybody everyone… everybody…
víme
- we know we knew we know… we knows

Jak všichni víme in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More