Translation of "je mi to líto" in English

S Synonyms

Results: 1921, Time: 0.0138

i'm sorry i regret that i-i'm sorry l'm sorry i'm sorry sorry i am i was sorry

Examples of Je Mi To Líto in a Sentence

Ano a je mi to líto.
Yes and i'm sorry.
Je mi to líto.

Franky, je mi to líto.
Frankie, I-I'm sorry.
Je mi to líto, Betty.
L'm sorry, Betty.
Betty, je mi to líto.
Betty, I am sorry.
Podívejte, jak je mi to líto!".
Look how sorry I am!
Neřekla jsem, že je mi to líto.
I never said I was sorry.

Já jen... je mi to líto, Liz.
I just i'm sorry, Liz.
Je mi to líto, Dewey... příteli.
I regret that, Dewey... Friend.
Víš, je... je mi to líto.
You know, I-I'm sorry.
Je mi to líto, Woostere.
L'm sorry, Wooster.
Sáro... já... je mi to líto.
Sara... I... I am sorry.
Ani nevíte, jak je mi to líto, pane.
You don't know how sorry I am, sir.
Řekni jí, že je mi to líto.
Tell her I said I was sorry.
A je mi to líto, ale.
And i'm sorry, but.
Je mi to líto, že jsem stále věřila ve štěstí.
I regret that I ever believed in luck.
Je mi to líto.
I-I'm sorry.
Je mi to líto, kolikrát" Ave Maria"?
L'm sorry, how many Hail Marys?
No, je mi to líto, Lorelai.
Well, I am sorry, Lorelai.
Ani nevíte, jak je mi to líto, excelence.
You don't know how sorry I am, Excellency.
A říct, že je mi to líto.
And to say I was sorry.
Ne, je mi to líto, Ikki.
No, i'm sorry Ikki.
Meredith, je mi to líto.
Meredith, I am sorry.
Jen chci abys věděl, jak je mi to líto.
I just want you to know how sorry I am.
A že je mi to líto.
And that I was sorry.
Ano, je mi to líto.
Yes. i'm sorry.
Nevymlouvám se, ale je mi to líto.
No excuses, but I am sorry.
Chci, aby věděla, jak je mi to líto.
I want her to know how sorry I am.
Jessi, řekl jsem, že je mi to líto.
Jesse, I said I was sorry.
Padmé, je mi to líto.
Padmé, i'm sorry.

Results: 1921, Time: 0.0138

EXAMPLES
SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "je mi to líto"


je mi líto
lituji
je mi lito
NEARBY TRANSLATIONS
TOP DICTIONARY QUERIES

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More