JE TO DRUH IN ENGLISH

Translation of Je To Druh in English

S Synonyms

Results: 219, Time: 0.0616

it's a kind of (33) it's a type of (16) it's a form of (13) it's sort of (10) it is a kind of (9) it is a type of (3) it is a form of (3)

Examples of using Je To Druh in a sentence and their translations

It's a kind of

Myslím, že je to druh lásky.
I suppose it's a kind of love.
Je to druh podtextu, víš co myslím.
It's a kind of undertone, you know what I mean.

It's a type of

Je to druh pěny. Při zahřívání se příliš rozpálí.
It's a type of foam, and it combusts if it gets too hot.
Vím, že je to druh sumce, ale ne odsud.
I do know it's a type of catfish,- but not from around here.

It's a form of

Je to druh mučení, užívaný v šestnáctém století.
It's a form of torture used in common law in the 16th century.
Je to druh lásky.
It's a form of love,

It's sort of

Jasně, je to druh zaměstnání.
Well, it's sort of working.
Je to druh zpětné vazby.
And it's sort of like feedback.
Other sentence examples
Je to druh syntetického Enforceru který se používá při výrobě... do prdele.
It's a kind of synthetic enforcer used in the production of... holy crap.
Je to druh tamarindové omáčky, ale děláme ji s třešněmi a brandy.
It's a kind of tamarind sauce but we make it with cherry and brandy.
Je to druh rakoviny.
It's a type of cancer.
Je to druh otázky.
It's a kind of question.
Takže je to druh čarodějnictví?
So it is a kind of black magic?
Je to druh pyramidového schématu.
It's a type of pyramid scheme.
Je to druh občanské neposlušnosti.
It's a form of civil disobedience.
Je to druh umění, které se musí spojit moudrost a techniky dohromady.
It is a kind of art that must combine wisdom and techniques together.
Je to druh mučení, který jsem měl v minulém životě.
It's a form of torture... having to swim through my old life.
Určitě je to druh zakázky.
It is a type of commission for sure.
Je to druh nevolnosti.
It's a type of sickness.
Uh, je to druh příběhu, který je řečený rychle.
Uh, it's sort of like a little story told quickly.
Je to druh meditace.
It's a kind of meditation.
Je to druh wimpu nazývaný axion.
It's a type of WIMP called an axion.
Je to druh hovězího.
It is a type of beef.
Je to druh enukleace, jen bez použití skalpelu.
It is a form of enucleation, just without the scalpel.
Je to druh radioaktivního izotopu, který byl běžný po nehodě v Černobylu.
It is a kind of radioisotope that was common after Chernobyl.
Je to druh snu, ale ne tak hloupý.
It's a kind of dream, but not so stupid.
Je to druh aramejštiny.
It's a form of Aramaic.
Takže je to druh společnosti.
So it's sort of social.
Je to druh.
It's a kind of.
Je to druh amfetaminu.
It's a type of amphetamine.

Results: 219, Time: 0.0616

See also


to je druh
that's the kind of
je to nějaký druh
it's some kind of
to je nějaký druh
is this some kind of
je to nový druh
it's a new kind of
je to jiný druh
it's a different kind of
je to jistý druh
it is a kind of 's sort of that's a certain kind of
je to stejný druh
is it the same kind of that's the same type of it's the same sort of are the same species of
to je můj druh
that's my kind of that's my mate
je to zvláštní druh
it's a strange kind of that's a special kind of it's a unique strain it's a different kind of
možná je to druh
it might be some sort of well , maybe it is some kind of maybe it's some sort of
je to jediný druh
that's the only kind of they were the only species they're the only type of
je to jakýsi druh
it's some kind of that's sort it's a form of
ale je to druh
well , it's a kind of but it's the type of but it is a sort of but this is kind of
je to druh krásy
it's kind of beautiful it is kind of nice
je to druh rakoviny
it's a form of cancer it's a type of cancer
to je váš druh
can your species be this is your kind of

Word by word translation


je
- is them
druh
- kind of sort of species type of form of

S Synonyms of "je to druh"


je to taková

"Je to druh" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More