JE TO PODVOD IN ENGLISH

Translation of Je to podvod in English

Results: 168, Time: 0.0485

Examples of using Je to podvod in a sentence and their translations

Je to podvod Bricku.
It's a scam, Brick.
Je to podvod, špatný nápad.
It's cheating, a bad idea.
Je to podvod.
It's a scam,
Oba dva víme, že je to podvod, ale vy jste překročil hranici.
We both know it's a scam, but you stepped over a line.
Je to podvod.
Jistě, je to podvod, ale dělám to pro tebe, Time.
Sure, it's cheating, but I'm doing it for you, Tim.
Je to podvod nazývaný poradenství.
It's a scam called consulting.
Pánové je to podvod.
Fellas, it's a fraud.
Potom je to podvod.
So then it's cheating.
Počkej, je to podvod.
Wait, it's fake.
Vím, že je to podvod.
I know it's a fraud.
Možná je to podvod a jen z nás chce vytřískat peníze.
Maybe it's a scam and she's looking for a handout.
Je to podvod.
It's cheating.
Myslím tím, i když je to podvod, ono-ono to fungovalo.
I mean, even though it's fake, it-it worked.
Myslíte, že je to podvod?
You think it's a hoax?
Je to podvod, pánové.
It's a sham, gentlemen.
Ale nevidíš, že je to podvod?
But can't you see it's a fraud?
Všichni víme, že je to podvod.
We all know it's fake.
Je to podvod.
It's a scam,
Nějaká šance, že je to podvod?
No chance it's a hoax?
Je to špatnost, je to podvod, ne?
I mean, it's wrong, it's cheating, isn't it?
Je to zábava pro lidi, je to podvod!
It's an entertainment for people. It's fake!
Je to podvod a snažíme se tě obrat.
It's a con, and you are being completely turned over.
Jestli si bude stěžovat, že je to podvod.
If he claims it's a fraud.
Je to podvod, naplněný pouze vzpomínkou na bývalou slávu.
It's a sham, fueled only by the memory of former glories.
Je to podvod, aby to donutili lidi koupit.
It's a scam to get you to keep buying.
Pane generále, tento účet dokazuje, že je to podvod.
General, this bill proves it's fake.
Že je to podvod.
That it's a con.
Je to podvod, že?
It's cheating, right?

Results: 168, Time: 0.0485

See also


je to pojistný podvod
it's insurance fraud it's an insurance scam
celé je to podvod
this is all entrapment it's all phony All this is a fake this is a scam
je prostě podvod
is just a hoax 's just cheating is just a scam
případ je podvod
case is a scam case , it's a sham
život je podvod
life is a sham life is a fraud
pevnost je podvod
the keep was a fraud
hra je podvod
game is a trick the game was fixed
dokumentu je podvod
file is fraud
to zní jako podvod
sounds like a scam sounds like cheating that sounds fake
to musí být podvod
it must be a hoax that's gotta be bogus it has to be a forgery
naše manželství je podvod
our marriage is a sham
je to všechno podvod
it was all a fake
je to jen podvod
i'm just this fraud it's just a scam it's only deception it's all a fraud
je to jenom podvod
it is fake that's just a con it's just a trick of
to je nějaký podvod
there's been some fraud is this some kind of scam
že je to podvod
that it was fake that's a lie that you're a fraud that it's a con
ale to je podvod
but that's cheating but this is a grift but that's fraud But this is a lie
jestli je to podvod
if it's a setup , you if this is a deception if it's a hoax if it's a con
co je to za podvod
What trickery is this what's this scam What ruse is this

Word by word translation


je
- is
to
- it that this
podvod
- fraud scam cheating fake deception

S Synonyms of "je to podvod"


"Je to podvod" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More