JE TO TROCHU SMUTNÝ IN ENGLISH

What does je to trochu smutný mean in Czech

Results: 16, Time: 0.1109

it's kind of sad (4)

Examples of using Je To Trochu Smutný in a sentence and their translations

Jen jeden drát, je to trochu smutný.
Just the one trip wire, it's kind of sad.
Víš co, je to trochu smutný, když se nad tím zamyslíš.
You know, it's kind of sad if you think about it.
Je to trochu smutný ale je to taky opravdu bezva.
It's kind of sad but it's really kind of cool too.
Je to trochu smutný.
It's kind of sad, though.

Je to trochu smutný.
It is kind of sad.
I když je to trochu smutný, zbydou tu pak jenom ocasy.
It's kinda sad though, leave a pile of tails and all.
No, je to trochu smutný film.
Well, it's kind of a sad movie.
Je to trochu smutný příběh.
It's kind of a sad story.
Je to trochu smutný.
That's a little sad.
Svým způsobem je to trochu smutné.
In a way, it's a little sad.
Je to trochu smutné, ale.
It's a little sad, but.
Je to trochu smutné, když se nad tím zamyslíš.
Kind of sad when you think about it.
Je to trochu smutné.
That is a bit sad.
Jo, ale nemyslíš si, že je to trochu smutné?
Yeah, but don't you think that's kind of sad?
Bylo to trochu smutné, ale... kdo ví?
It was a little sad, but, who knows?
Není to trochu smutný, že nemohla ani do obchodu pro knížku?
Isn't that kinda sad though, she couldn't even go into the store.

Results: 16, Time: 0.1109

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More