JEDNOU ZA ROK IN ENGLISH

Translation of Jednou Za Rok in English

S Synonyms

Results: 358, Time: 0.0362

Examples of using Jednou Za Rok in a sentence and their translations

Dnes večer, jednou za rok v Bella Plata.
Tonight, once a year at the Bella Plata.
Jednou za rok, vánoce.
Once a year. Christmas.
Ale tady, alespoň jednou za rok, můžu čůrat vestoje.
But this trip, it is the one time of year I get to pee standing up.
Dobře, jsme spolu zadobře jen jednou za rok.
Well, it's the one time of year we get along.
Other sentence examples
Pracuju asi tak jednou za rok.
I only work one day a year.
Přichází jen jednou za rok, a to dole komínom.
He only comes once a year, and it's down a chimney.
Ale jednou za rok, sedmého dne sedmého měsíce.
But once a year, on the seventh day of the seventh month.
Jednou za rok vás požádám, abyste zůstali.
Once a year, I ask you to stay.
Ne víc jak jednou za rok, ne.
Not more than once a year, no.
Jednou za rok navštěvoval Rusko.
He visited Russia once a year.
Mám to jednou za rok a spím v pokoji pro hosty.
I have it once a year, and I sleep in the guest room.
Jednou za rok, jako každý jiný.
Once a year, like everyone else.
Jednou za rok na základě bibliometrického monitoringu;
Once a year on the basis of bibliometric monitoring;
Jsou to tvoje narozeniny to se stává jednou za rok.
It's your birthday it happens once a year.
Čekají zde na událost, která se děje jen jednou za rok.
They're waiting for an event that happens just once a year.
Vidíš ji sotva jednou za rok.
Hardly see her once a year.
Jsem tak rád, že tě vidim jenom jednou za rok.
I'm so glad I only see you once a year.
Miláčku, je to jednou za rok.
Honey, it's once a year.
Ne, ne. Jen jednou za rok.
No, no, strictly once a year.
Díky bohu, že je jen jednou za rok.
Thank god it's only once a year.
Zpověď a svaté přijímání alespoň jednou za rok.
Confession and communion at least once a year.
Jednou za rok dostáváme lidi z vaší jednotky.
We get guys from your unit once a year.
Jednou za rok se u útesů shromáždí tisíce kaniců sedlatých.
Once a year, thousands of groupers gather on the reefs.
Jednou za rok v Bella Plata.
Once a year at the Bella Plata.
Jednou za rok vyrazí má rodina na chatu u jezera.
Once a year my family goes to this cabin by a lake.
Jednou za rok přilétají nodyové tenkozobí.
Once a year, the noddies arrive.
Jednou za rok je zabijačka.
Once a year a pig is slaughtered.
Jednou za rok je moc často.
Once a year is too often.
Předsednictvo nás pošle do Quantico Jednou za rok, pro on-the-job školení.
The Bureau sends us to Quantico once a year, for on-the-job training.
Jednou za rok pořádají v New Yorku maškarní bál.
Once a year in New York, they throw a masquerade ball.

Results: 358, Time: 0.0362

S Synonyms of "jednou za rok"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More