JEN MĚ NECH IN ENGLISH

Translation of Jen Mě Nech in English

S Synonyms

Results: 130, Time: 0.036

just let me (95) just leave me (6)

Examples of using Jen Mě Nech in a sentence and their translations

Ryane, jen mě nech dělat mou práci, dobře?
Ryan, just let me do my job, alright?
Možná jsou pořád ... jen mě nech přemýšlet!
Maybe it's still back... just let me think!
Prosím, jen mě nech tady.
Let's go!- just leave me here!
Dobře nicku, jen mě nech na pokoji!
Okay, nick, just leave me alone!

Leewoo-suk, jen mě nech tě chytit.
Lee woo-suk, just let me catch you.
Hele, jen mě nech vysvětlit, proč jsem políbil.
Look, just let me explain why i kissed that.
Jen mě nech na pokoji!
Just leave me alone!
Prosím, prosím jen mě nech jít.
Please, please just let me go.
Jen mě nech být, rodney.
Just leave me be, rodney.
Jane, jen mě nech.
Jane, just let me.
Jen mě nech dělat, co se mi zlíbí.
Just leave me to do as i please.
Jen mě nech o samotě, joshi.
Just leave me alone, josh.
Prosím, jen... jen mě nech jít.
Please, just-- just let me go.
Jen mě nech říct, že tě miluji.
Just let me tell you i love you.
Jen mě nech dokončit příběh.
Just let me finish this story.
Jen mě nech osprchovat a pak.
Just let me take a shower and then.
Jen mě nech žít ve svobodě.
Just let me live in freedom.
Jen mě nech ti ukázat jednu věc.
Just let me show you one thing.
Jen mě nech odpovědět na jejich otázky.
Just let me answer their questions.
Jen mě nech dělat, co chci.
Just let me do what i want to do.
Jen mě nech odebrat vzorek a můžu ti pomoct.
Just let me take a sample and i can help you.
Prosím, bae, jen mě nech mluvit.
Please, bae, just let me talk.
Jen mě nech, abych ti pomohl.
Just let me help you.
Jen mě nech kvůli katherine vyslechnout hayley.
Just let me question hayley about katherine.
Jen mě nech číst, prosím.
Just let me read, please.
Dobře, jen mě nech... takže, pokaždý jsem umřel.
All right, let me just... so, every day i die.
Vydrž, jen mě nech.
Hold on, let me just get.
Ano, jen mě nech odtud vzít charlieho osobní věci.
Let me just get charlie's personal stuff out of here.
Fajn, jen mě nech dokončit požehnání.
Okay, okay, let me just finish my blessing.
Fajn, jen mě nech.
Okay, let me just--.

Results: 130, Time: 0.036

Word by word translation


nech
- let leave stop keep drop

S Synonyms of "jen mě nech"


jen mě pusť
jen mi tu nechte

"Jen mě nech" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More