JEN V TELEVIZI IN ENGLISH

What does jen v televizi mean in Czech

Results: 1993985, Time: 0.5002

Examples of using Jen V Televizi in a sentence and their translations

Moje rota bojuje jen pár hodin odtud a... tady jakoby se něco dělo jen v televizi.
My company's fighting just a few hours from here and... it's as if nothing's happening except on TV.
Možná chtěl být jen v televizi.
Well, maybe the guy just wants to be on TV.
To je jen v televizi.
Only on the television.
Tamta chce být jen v televizi.
That girl just wants to be on tv... ooh.

Mami, bude to jen v televizi.
Mom, it's only television.
Jsem polda už dvacet let a předtuchu jsem viděl jen v televizi.
I only seen hunches on TV.
Ale to bylo jen v televizi, babi.
Well, i'm sure that was just the show, nana.
To asi ne, ten je jen v televizi.
No, man, that's just a TV show.
Letá paní z vesnice viděla lidi jako ty jen v televizi.
A 70-year-old lady in the country has only seen your kind on TV.
Jen co jsem viděl v televizi.
Just what i saw on the news.
Jen bych začal pracovat v televizi.
I would just started working on TV.
Jen chci nějakýho hrát v televizi.
I just want to play one on tv.
V televizi ukazujou jen bílý dětičky.
On TV, it's always white kids.
Ne, jen jsem to viděla v televizi.
I just saw a report on TV.
Je to jen blbej pořad v televizi.
I mean, it's just TV.
Jen vám chci nabídnout možnost být v televizi.
I just want to offer you a chance to be on television,
Ále, jen se dívám na něco v televizi.
Oh, just catching up on some TV.
Jen si na zlý hrajeme v televizi.".
We just play bad people on TV.
Ne, jen to, co říkají v televizi.
No, only what they're saying on TV.
Jen proto, že nebylo nic v televizi.
Just because there's nothing good on TV.
Vždyť je to jen obrázek v televizi.
It's just a picture on a screen.
Chci jen dělat boží práci, ne účinkovat v televizi... šidit vás o peníze.
I just want to do god's work, not perform on television... bilk you for your money.
Jsem sice jen vymaštěná palice, ale vím, co chci v televizi.
I'm just an ordinary, blue-collar slob, but i know what i likes on TV.
Romantika je jen ve filmech a v televizi.
Romance only exist's in movies and TV.
Ty v budoucnosti ses jen mohl dívat v televizi na další mrtvé.
You in the future could only watch them getting killed on TV.
Hej, nevystupuji jen v televizi.
Hey, i do more than TV.
Jen jsem jednoho hrál v televizi.
I, uh, did impersonate one on TV.
Jen samé kecy v televizi.
Same old crap on the TV.
Snad jen poldové v televizi.
Except for a cop on TV.
Jen reklamy v televizi nás zabíjejí.
The tv ads alone are killing us.

Results: 1993985, Time: 0.5002

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Jen v televizi" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More