JI MOHL MÍT IN ENGLISH

Translation of Ji mohl mít in English

Results: 30, Time: 0.128

Ji mohl mít
could have her (2)

Examples of using Ji mohl mít in a sentence and their translations

Can have her

Snažíš se mě vymazat, abys ji mohl mít ty?
Are you phasing me out so you can have her?
Ale jestli si vážně myslíte, že zabíjím vlastní soutěžící jednoho po druhém, abych ji mohl mít pro sebe.
I'm killing off my own contestants one at a time so that I can have her to myself.
Other sentence examples
Abyste ji mohl mít jen pro sebe.
So you could have her all to yourself.
Abyste ji mohl mít pro sebe.
You could have it to yourself.
Grady ji mohl mít prokouknutou od začátku.
Grady may have been onto her from the moment she arrived.
Žárlivý král bude spát s nová mladá dívka každou noc, Pak jsme ji o hlavu tak, žádné další muži ji mohl mít.
A jealous king would sleep with a new young maiden every night, then have her beheaded so no other men could have her.
Myslíte, že ji mohl mít v denním stacionáři nebo ve škole.
Do you think he could have had her in a day care clinic, or a school, or.
Ne, těžké bylo, když jí začal vykládat lži, aby ji mohl mít pro sebe.
No, what was hard was when he started telling her lies about me so he could have her all to himself.
jsi zaplatil tomu druhému vězni, aby mě zabil, že jsi mě chtěl mrtvého, jen abys ji mohl mít pro sebe.
THAT OTHER PRISONER TO KILL ME, THAT YOU WANTED ME DEAD SO THAT YOU COULD HAVE HER ALL TO YOURSELF.
Proč ji nemůžu mít?
Why can't I have her?
Pořád ji nemůžu mít.
Still can't have her.
Vím, že ji nemůžu mít zpátky.
I know I can't have her back.
A proč ji nemůžeš mít?
So why can't you have her?
ji nemůžu mít.
I can't be it.
Vy ji můžete mít po zbytek času.
YOU CAN HAVE HER THE REST OF THE TIME.
Když jste ji nemohl mít vy, tak nikdo.
If you couldn't have her, then no one else could. No.
Musíme ji nemůže mít kolem, když to zlomí.
We can't have her around when this breaks.
Proč by ji nemohl mít místo nás?
Why can't he have a weird family instead?
Chlap jak Beau jich mohl mít tucty.
A guy like Beau could have dozens of these.
Jak by on mohl mít vnoučata?
How is he gonna have grandkids?
Když ji nemůžu mít já, tak nikdo!
If I can't have her, no one will!
Co kdybys ho mohl mít jeden na jednoho?
What if you can get him one-on-one?
Pak ji můžeš mít.
Ale že ji může mít zpátky, kdykoli bude chtít.
But can get her back, whenever he wants.
Vy ji nemůžete mít!
You can't have her!
A pokud ji nemůžeš mít ty, tak nemůže nikdo!
And if you couldn't have her, then no one could!
Teď ji můžu mít, ne?
I can have it now, can't I?
Ale jestli ji nemohu mít já, tak nikdo.
But if I can't have her, nobody's gonna have her.
Když ji nemůžu mít já, tak nikdo.
If I can't have her, no one can.
Přísahal, že když ji nemůže mít on, tak nikdo jiný.
He swore that if he could not have her, no man would.

Results: 30, Time: 0.128

See also


by ji mohl mít
might have her might have
kdo by ji mohl mít
who might have her who could it be
ji mohl mít pro sebe
could have it to yourself
mohl jsi mít
jsem mohl mít
mohl jsem mít
jsi mohl mít
kdo mohl mít
who may have had
kdybys mohl mít
kdybych mohl mít
mohl mít motiv
might have had a motive
mohl mít rukavice

Word by word translation


ji
- her it she them he
mohl
- could might able would can
mít
- have get be do keep
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More